"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:35
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (І) / 2012

! ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ,

що можуть бути опубліковані у збірнику

 

1. Статті публікуються мовою оригінала.

2. Стаття має бути структурованою у відповідності до постанови Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 (постановка проблеми, аналіз останніх публікацій, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки), відредагованою, не містити граматичних помилок. 

3. Стаття супроводжується анотацією (400-450 знаків), що подається російською, українською та англійською мовами з повним бібліографічним описом статті та ключовими словами на відповідній мові (шрифт Arial Cyr № 8, розміщується безпосередньо перед текстом, виділяється окремим абзацом з відступом 15 мм).

4. Назва статті, прізвище, ім'я та по батькові надаються трьома мовами.

5. До статті надаються відомості про авторів трьома мовами (прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон та адреса для листування).

6. Статті за наданими умовами форматування надаються в електронному варіанті (одинарний міжрядковий інтервал, шрифт Arial Cyr № 10, вирівнювання по ширині в Word 97 і подальших версіях for Windows-98 на дискеті).

7. Для редагування та коректорської правки представляється рукопис статті, що надрукований полуторним міжрядковим інтервалом шрифтом Arial Cyr (Times New Roman) № 14 з вирівнюванням по ширині в Word 97 і наступних версіях for Windows-98). 

8. Обсяг статті – до 15 тис. знаків.

9. Поля сторінок (мм): верхнє – 20, нижнє – 65, ліве – 20, праве – 55 (верхній колонтитул не передбачається).

10. Структура статті:

індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки;

назва статті (по центру);

ініціали та прізвище автора (авторів) (по правому краю);

анотація (не більше 450 знаків);

ключові слова;

текст статті;

список літератури.

11. При викладі матеріалу статті використовується безособова форма дієслів за винятком звернення до попередніх робіт.

Фізичні величини представляються в системі СІ.

Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція, змінні, матриця-вектор, число – шрифтом Arial Cyr, а грецькі букви і символи  – Symbol).

12. Формули і вхідні в них символи, що згадуються в тексті, набираються тільки в редакторові формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших версіях). Кожен новий рядок формули має бути окремим об'єктом, за винятком систем рівнянь, об'єднаних фігурною дужкою, або матриць. Розміри шрифту: звичайний – № 10, крупний індекс – № 7, дрібний індекс – № 5, крупний символ – № 12, крупний символ – № 8.  

Товщина символів у формулах має бути однаковою з основним текстом. Виняток становлять випадки, коли виділення необхідно, наприклад, векторні величини виділяють жирним шрифтом і ін.).

Формули поміщаються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням по правому краю межі тексту.

Рисунки представляються в чорно-білому (B/w) форматі і форматах WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі і обов'язково згруповані) або BMP, або PCX і поміщені в кадр.

Рисунки мають бути контрастними, чіткими без розводів та затемнень. Рисунки, що отримані скануванням, мають бути відредаговані і відповідати вказаним вимогам. Рисунок розташовується після посилання на нього у тексті статті, повинен мати номер та назву.

Графічний матеріал і таблиці не повинен виходити за поля сторінки.

13. Таблиці виконують відповідно до вимог Державного стандарту України і розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках в тій послідовності, в якій в статті на них посилаються.

14. Посилання на цитовані літературні джерела і їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Список літератури є обов’язковим і подається в кінці статті відповідно до існуючих вимог (бюлетень ВАК № 5 2009 р.).

Для забезпечення можливості відстеження цитувань, література до статті має подаватися, як на мові оригіналу (перший перелік), так і на англійській мові (другий перелік). Рекомендується у списку літератури використовувати не більше 12-15 позицій.

15. Статті включаються в журнал за рішенням редакційної колегії. Рішення про публікацію статті ухвалює редакційна колегія. У текст статті можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.

16. Авторові надається коректура статті. Ніякі зміни верстки, за винятком виправлення граматичних помилок, не допускаються. Коректура статті має бути повернена протягом двох днів після отримання.

17. Відтиски статей, дискети авторам, як правило, не повертаються.

18. Зміст кожного чергового номера затверджується редакційною колегією збірника.

 

ЗРАЗОК

оформлення статті у збірнику

 

 

УДК 658.3

Є. І. Овчаренко, Н. В. Прус

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ оТбора МЕТОДОВ ПЛАНИРОВАНИЯ

ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ И ТРАНСАКЦИОННЫХ ЗАтрат ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Рассмотрены методы планирования и показаны возможности их использования при планировании трансформационных и трансакционных затрат предприятия. Обоснованы принципы рационального отбора методов при планировании трансформационных и трансакционных затрат.

Ключевые слова: методы планирования, трансформационные и трансакционные затраты, оптимизационное планирование, многокритериальная оптимизация.

 

Е. И. Овчаренко, Н. В. Прус

 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПІДБОРУ МЕТОДІВ ПЛАНУВАННЯ

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ТА ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розглянуто методи планування та показано можливості їх застосування при плануванні трансформаційних та трансакційних витрат підприємства. Обґрунтовано принципи раціонального підбору методів при плануванні трансформаційних та трансакційних витрат.

Ключові слова: методи планування, трансформаційні та трансакційні витрати, оптимізаційне планування, багатокритеріальна оптимізація.

 

E. Ovcharenko, N. Prus

 

RATIONALIZATION OF SELECTION OF PLANNING METHODS

OF TRANSFORMATION AND TRANSACTION COSTS OF AN ENTERPRISE

 

The planning methods have been considered and the potential of their use in planning of transformation and transaction costs of an enterprise has been shown. Principles of rational selection of methods in planning of transformation and transaction costs have been grounded.

Key words: Planning methods, transformation and transaction costs, optimization planning, multicriterion optimization.

Категорія: № 24 (І) / 2012 | Додав: -=malic=- (16.08.2012) | Автор: EME
Переглядів: 239

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz