"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Бабенко М.К. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

УДК 338.47(075.8)

 

М. К. Бабенко

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ

 

Вступ: Усвідомлення ключової ролі підприємств машинобудування в забезпеченні відтворення національної економіки зумовлює необхідність дослідження тенденцій розвитку інноваційної активності вітчизняних машинобудівних підприємств в сучасних умовах економіки знань. Мета: Дослідження перспектив розвитку інноваційної активності машинобудівних підприємств України в умовах економіки знань. Результати: Здійснено аналіз статистичних даних щодо інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування, результати якого засвідчили наявність чисельних проблем, пов’язаних з їхнім інноваційним розвитком. Обґрунтовано ключову роль інноваційної праці людини у забезпеченні конкурентних переваг підприємства. Висновки: Головною рушійною силою розвитку інноваційної активності підприємств в умовах економіки знань стає людина, мотивована на придбання, постійне оновлення і розповсюдження знання через свою інноваційну працю.

Ключові слова: економіка знань, інновації, розвиток, підприємство, машинобудування, інноваційна праця, знання.

 

М. К. Бабенко

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

 

Введение: Осознание ключевой роли предприятий машиностроения в обеспечении обновления национальной экономики предопределяет необходимость исследования тенденций развития инновационной активности отечественных машиностроительных предприятий в современных условиях экономики знаний. Цель: Исследование перспектив развития инновационной активности машиностроительных предприятий Украины в условиях экономики знаний. Результаты: Осуществлен анализ статистических данных относительно инновационной деятельности отечественных предприятий машиностроения, результаты которого засвидетельствовали наличие многочисленных проблем, связанных с их инновационным развитием. Обоснована ключевая роль инновационного труда человека в обеспечении конкурентных преимуществ предприятия. Выводы: Главной движущей силой развития инновационной активности предприятий в условиях экономики знаний является человек, мотивированный на приобретение, постоянное обновление и распространение знания через свой инновационный труд.

Ключевые слова: экономика знаний, инновации, развитие, предприятие, машиностроение, инновационный труд, знания.

 

M. K. Babenko

 

PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISES OF UKRAINE IN CONDITIONS OF KNOWLEDGE ECONOMY

 

Background: Realization of the key role of machine-building enterprises in providing modernization of national economy predetermines the necessity of further research into the progress of innovative activity of domestic machine-building enterprises in conditions of economy of knowledge. Aims and Objectives: Research on perspectives of development of innovative activity of machine-building enterprises of Ukraine in conditions of economy of knowledge. Results: The analysis of statistical data has been carried out in relation to innovative activity of domestic machine-building enterprises, the results of which revealed the presence of numerous problems, related to the innovative development. The key role of innovative labour of man in providing competitiveness of an enterprise has been shown. Conclusion: The main factor for the development of innovative activity of enterprises in conditions of economy of knowledge is man, motivated for acquisition, permanent updating and distribution of knowledge through his innovative labour.

Keywords: economy of knowledge, innovations, development, enterprise, machine-building, innovative labour, knowledge.

 

Інформація про авторів:

 

Бабенко М. К. – аспірант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті


Література

1.   Воронков Д. К. Розвиток підприємства: управління змінами та інновації : [монографія] / Д. К. Воронков, Ю. С. Погорелов. — Харків: АдвАтм, 2009. — 436 с.

2.   Геєць В. М. Інноваційні перспективи України : [монографія] / В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. — Харків: Константа, 2006. — 272 с.

3.   Наукова та інноваційна діяльність в Україні: Статистичний збірник.   К.: ДП "Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України", 2009. 361 с.

4.   Статистичний щорічник України за 2008 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. К.: Консультант, 2009. 575 с.

5.   Статистичний щорічник України за 2010 рік / [ред. О. Г. Осауленко]. К.: Консультант, 2011. 560 с.

6.   Федулова Л. І. Економіка знань : [підручн.] / Л. І. Федулова. — К.: ІЕП НАН України, 2009. — 600 с.

Федулова Л. І. Україна в міжнародних рейтингових оцінках: чинник інноваційно-технологічного розвитку / Л. І. Федулова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 5 (95). — С. 39–53.  

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Бабенко М.К.
Переглядів: 324

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz