"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:49
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Безбожний В.Л. ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

УДК 65.050.8

 

В. Л. Безбожний

 

ІНТЕРЕСИ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Сучасні вимоги ведення бізнесу обумовлюють забезпечення економічної безпеки підприємств на засадах випередження загроз та проактивного захисту. Запорукою до цього є розвиток гармонізаційного підходу до забезпечення соціально-економічної безпеки, який за своєю суттю не припускає виникнення загроз шляхом гармонізації інтересів. Ключовим в такому підходи є інтереси, а саме інтереси підприємства та його стейкхолдерів. Мета: визначення місця та ролі інтересів стейкхолдерів у системі забезпечення соціально-економічної безпеки підприємства, яка орієнтується на використання можливостей діяльності та проактивний захист від загроз. Результати: Розглянуто соціально-економічну безпеку з позицій основних класичних підходів менеджменту. Показані сутність та роль інтересів в системі соціально-економічної безпеці підприємства. Визначений зв’язок між інтересами та загрозами. Висновки: В якості підґрунтя забезпечення соціально-економічної безпеки пропонується використовувати гармонізацію інтересів підприємства з інтересами його стейкхолдерів

Ключові слова: інтерес, загроза, соціально-економічна безпека, гармонізація, спосіб, вибір.

 

В. Л. Безбожный

 

ИНТЕРЕСЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Современные требования ведения бизнеса обусловливают обеспечение экономической безопасности предприятий на основе упреждения угроз и проактивной защите. Залогом этому является развитие гармонизационного подхода к обеспечению социально-экономической безопасности, который по своей сути не предполагает возникновения угроз за счет гармонизации интересов. Ключевыми в таком подходе выступают интересы, а именно интересы предприятия и его стейкхолдеров. Цель: определение места и роли интересов стейкхолдеров в системе обеспечения социально-экономической безопасности предприятия, которая ориентируется на использовании возможностей деятельности и проактивную защиту от угроз. Результаты: Рассмотрена социально-экономическая безопасность с позиций основных классических подходов менеджмента. Показаны сущность и роль интересов в системе социально-экономической безопасности предприятия. Определена связь между интересами и угрозами. Выводы: В качестве основы обеспечения социально-экономической безопасности предлагается использовать гармонизацию интересов предприятия с интересами его стейкхолдеров.

Ключевые слова: интерес, угроза, социально-экономическая безопасность, гармонизация, способ, выбор.

 

V. L. Bezbozhnyy

 

INTERESTS IN THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE

 

Introduction: Modern requirements of business precondition the economic security of enterprises, which is based on anticipation of threats and proactive protection. Development of harmonization approach to social and economic security, which in its nature does not produce threats, guarantees this. The key to this approach are interests, namely, the interests of the company and its stakeholders. Aims and Objectives: Determination of a place and role of stakeholders’ interests in the system of social and economic security of the enterprise which focuses on the use of opportunities and proactive protection against threats. Results: Socio-economic security has been considered from the position of basic classical approach to management. The essence and role of interests in the system of socio-economic safety of an enterprise has been shown. The connection between interests and threats has been determined. Conclusions: Harmonization of company’s interests with interests of its stakeholders has been suggested as the basis for social and economic security.

Key words: interest, threat, social and economic security, harmonization, choices.

 

Інформація про авторів:

Безбожний В. Л. кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті


Література

1. Безбожний В.Л. Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Володимир Леонідович Безбожний. — Луганськ, 2009. — 197 c.

2. Геродот. История : в 9-ти кн. ; пер. Г.А. Стратановского. М.: ООО "Издательство АСТ", "Ладомир", 2001. 752 с.

3. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] : в 3 т. Т. 1 / Ляшенко О. М., Погорелов Ю. С., Безбожний В. Л. [та ін.] ; за заг. ред. Г. В. Козаченко. — Луганськ : Елтон-2, 2010. — 282 с.

4. Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : [монографія] / [под. общ. ред А. В. Козаченко]. Луганск : Ноулидж, 2011. 226 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Безбожний В.Л.
Переглядів: 309

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz