"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:01
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Ячменьова В.М. ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ВИЯВУ

УДК 338.366.4

 

В. М. Ячменьова

 

ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ВИЯВУ

 

Вступ: Економічна стабільність в Україні дуже багатогранна та залежить від безлічи чинників як макроекономічних так і мікроекономічних. Формами вияву стабільності є: фінансова, валютна, політична, законодавча, стратегічна, інноваційна стабільності, які в сукупності формують загальну економічну стабільність. Мета: Розкрити сутність поняття економічна стабільність та визначити форм її вияву. Методи: Методи морфологічного, логічного та порівняльного аналізів. Результати: Розкрито сутність економічної стабільності промислового підприємства. Наведено класифікацію зовнішніх чинників, що впливають на рівень економічної стабільності підприємства. Надано характеристику чинникам зовнішнього та внутрішнього середовищ. Висновки: Встановлено форми вияву економічної стабільності за характером її протікання.

Ключові слова: економічна стабільність, чинники, форми прояву, характер протікання.

 

В. М. Ячменева

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ

 

Введение: Экономическая стабильность в Украине многогранна и зависит от многих факторов как макроэкономических так и микроэкономических. Формами проявления стабильности является: финансовая, валютная, политическая, законодательная, стратегическая, инновационная стабильности, которые в совокупности формирует общую экономическую стабильность. Цель: Раскрыть сущность понятия экономическая стабильность и определить форм ее проявления. Методы: Методы морфологического, логического и сравнительного анализов. Результаты: Раскрыта сущность экономической стабильности промышленного предприятия. Приведена классификация внешних факторов, которые влияют на уровень экономической стабильности предприятия. Предоставлена характеристика факторов внешней и внутренней сред. Выводы: Установлены формы проявления экономической стабильности по характеру их протекания.

Ключевые слова: экономическая стабильность, факторы, формы проявления, характер протекания.

 

V. М. Yachmeneva

 

ECONOMIC STABILITY: ESSENCE AND FORMS OF ITS REALIZATION

 

Background: Economic stability in Ukraine is a many-sided phenomenon and depends on both macro-economic and micro-economic factors. The forms of its realization are the following: financial stability, currency exchange ratio stability, political stability, legislative stability, strategic stability and innovative stability which form general economic stability as a whole. Aims and Objectives: To reveal the essence of the concept of economic stability and to define forms of its realization. Methods: Methods of morphological, logical and comparative analyses. Results: Essence of economic stability of an industrial enterprise has been revealed. Classification of external factors which influence the level of economic stability of an enterprise has been presented. Description of factors of external and internal environments has been given. Conclusions: The forms of realization of economic stability have been described according to the mode of their operation.

Keywords: economic stability, factors, forms of realization, mode of operation.

 

 

Інформація про авторів:

 

Ячменьова В. М.доктор економічних наук, професор, завідуюча кафедрою менеджмент Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, Україна.

 


Текст статті


Література

1.   Ареф’єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг / О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. — 2006. — № 6. — С. 106-111.

2.   Економічна енциклопедія: у 3 т. / [за ред. С. В. Мочерного, Л.М. Вороновича]. — К.: Академія, 2000. — Т. 1. — 864 с. — Т. 2. — 2001. — 848 с. — Т. 3. — 2002. — 952 с.

3.   Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде. Риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов. — М.: Экономика, 1997. — 288 с.

4.   Любченко Н. Л. Механізм забезпечення економічної стабільності промислових підприємств: vвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) / Н. Л. Любченко. — Хмельницький, 2010. — 22 с.

5.   Шубровська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень / О. Шубровська // Економіка України. — 2005. — № 1. — С. 36-42.

6.   Пахомов Ю. М. Основні завдання формування посткризової моделі розвитку економіки України / Ю. М. Пахомов // Економічний часопис-ХХІ. — 2010. — №1–2. — С. 3–6.

7.   Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку / Валерій Михайлович Геєць. — К.: НАН України; Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2009. 864 с. 

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Ячменьова В.М.
Переглядів: 449

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz