"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:17
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Михальченко Г.Г. ОСВІТНЯ ТА МЕДИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ

УДК 332.021:331.101.26

 

Г. Г. Михальченко

 

ОСВІТНЯ ТА МЕДИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РЕГІОНІВ

 

Вступ: В сучасних умовах найсуттєвіший вплив на якість життя, добробут населення, соціальний та демографічний розвиток регіонів та країни, загалом на рівень людського розвитку здійснює освіта та система охорони здоров’я населення, функціонування яких має свої особливості в кожному регіоні країни. Мета: Оцінка освітньої та медичної диференціації регіонів та визначення напрямів її подолання з метою покращання людського розвитку. Результати: З метою її подолання та покращання регіонального людського розвитку запропоновано комплекс заходів, який може бути реалізовано як на державному, так і на регіональному рівні. Висновки: зменшення регіональної диференціації в освіті та медицині є важливою передумовою покращання людського розвитку як активного чинника стабілізації соціально-економічного розвитку регіонів та країни в цілому.

Ключові слова: регіональний людський розвиток, рівень освіти населення, рівень охоплення освітою, стан здоров’я населення, рівень захворюваності.

 

А. Г. Михальченко

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЕГИОНОВ

 

Введение: В современных условиях самое существенное влияние на качество жизни, благосостояние населения, социальное и демографическое развитие регионов и страны, в целом на уровень человеческого развития осуществляет образование и система здравоохранения население, функционирование которого имеет свои особенности в каждом регионе страны. Цель: Оценка образовательной и медицинской дифференциации регионов и определения направлений ее преодоления с целью улучшения человеческого развития. Результаты: С целью ее преодоления и улучшения регионального человеческого развития предложен комплекс мероприятий, который может быть реализовано как на государственном, так и на региональном уровни. Выводы: уменьшение региональной дифференциации в образовании и медицине является важной предпосылкой улучшения человеческого развития как активного фактора стабилизации социально-экономического развития регионов и страны в целом.

Ключевые слова: региональное человеческое развитие, уровень образования населения, уровень охватывания образованием, состояние здоровья населения, уровень заболеваемости.

 

A. Mikhalchenko

 

EDUCATIONAL AND MEDICAL DIFFERENTIATION OF REGIONS

 

Introduction: In modern conditions education and health care system, the operation of which is different in each region of the country, has the most significant impact on quality of life, welfare, social and demographic development of regions and the country, on the level of human development. Оbjectives: Evaluation of educational and medical differentiation of regions and identifying the ways to overcome regional differences and to improve human development. Results: In order to overcome regional differentiation and improve regional human development a set of measures which can be implemented at both the state and regional level has been suggested. Conclusion: Reducing regional disparities in education and medicine is an important prerequisite for the improvement of human development and an active factor in stabilizing the socio-economic development of the regions and the country as a whole.

Keywords: Regional Human Development, education level of the population, the level of enrollment, health status, morbidity.

 

Інформація про авторів:

Михальченко Г. Г. – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки підприємств і менеджменту Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії, м. Артемівськ, Донецька обл., Україна.

 

Текст статті


Література

1.   Global Education Digest 2011. Comparing Education Statistics Across the World. Montreal. Canada: The UNESCO Institute for Statistics, 2011. 309 p.

2.   Бойченко Е. С. Соціально-економічна оцінка стану здоров’я населення на прикладі Донецького регіону / Е. С. Бойченко, І. М. Присяжна // СХІД. — 2010. — №3(103). — С. 13-17.

3.   Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року : Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

4.   Діагностика соціального розвитку регіону: наук. розробка / [З. В. Балабаєва, С. В. Овчаренко, І. Л. Росколотько та ін.]. — К. : НАДУ, 2010. — 40 с.

5.   Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : [монографія] / [за ред. Е. М. Лібанової]. — К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. — 367 с.

6.   Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров'я та реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». — К.: МОЗ України, 2011. — 104 с.

7.   МОЗ: заходи щодо розв’язання проблеми кадрового дефіциту [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.vz.kiev.ua.

8.   Молодь в умовах становлення Незалежності України (1991-2011 роки): щоріч. доп. Президенту України, ВРУ, КМУ про становище молоді в Україні / [під ред. О. В. Бєлишева]. — К. : МОНмолодьспорту України, Державний інститут розвитку сімейної та молодіжної політики, 2011. — 276 с.

9.   Назарко С.О. Вплив освіти на регіональний людський розвиток і зайнятість населення / С. О. Назарко // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — №4. — С. 166-171.

10.  Національна доповідь про людський розвиток 2011 «Україна: на шляху до соціального залучення». — К.: Програма розвитку ООН в Україні, 2011. — С. 124.

11.  Освіта України - 2011: Інформаційно-аналітичні матеріали про діяльність Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 році [Електронний ресурс] / [уклад. О.А. Удод та інші.]. — Режим доступу: http://mon.gov.ua/index.php/ua/.

12.  Освіта України. Інформаційні матеріали до ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти / [укл. Б. М. Жебровський та ін.; за заг. ред. Д. В. Табачника]. Київ, Чернівці: Букрек, 2011. 92 с.

13.  Про моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я: Постанова КМУ від 28.12.2000 р. №1907. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

14.  Про соціально-економічне становище України за 2011 рік. // Статистичний бюлетень. — Київ — 2011. — 76 с.

15.  Проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://mon.gov.ua/index.php/ua/.

16.  Регіональний людський розвиток // Статистичний бюлетень. — Київ — 2011. — 48 с.

17.  Рейтингова оцінка стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я України за попередніми даними моніторингу 2010 рік. — К.: МОЗ, 2011. — 61 с.

18.  Соціальні індикатори рівня життя населення // Статистичний збірник. — Київ — 2011. — 203 с.

19.  Федоренко В. Г. Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В.Г. Федоренко // Економіка та держава. — 2009. — №1 (93). — С. 4-5. 

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Михальченко Г.Г.
Переглядів: 330

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz