"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:31
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Морозюк Н.С. Комплексне оцінювання продовольчої безпеки регіону

УДК 65.050.9

 

Н.С. Морозюк

 

Комплексне оцінювання продовольчої безпеки регіону

 

Мета статті полягає в поглибленні теоретичних принципів науки про безпеку унаслідок формування комплексного оцінювання продовольчої безпеки регіону. Методи: Трінітарній підхід до визначення доступності продовольства використаний при розробці комплексного оцінювання продовольчої безпеки регіону. Результати: Ієрархічну декомпозицію індикаторів фізичної, економічної і соціальної доступності продовольства сформовно на принципах такого підходу. Уточнено визначення поняття продовольчої безпеки регіону, під яким розуміється такий соціально-економічний стан регіону, який передбачає захищеність життєво важливих інтересів місцевого населення унаслідок достатнього забезпечення фізичної, економічної і соціальної доступності продовольства. Висновки: Логіко-структурній підхід отримав подальший розвиток: його концепцію було застосовано при розробці комплексного оцінювання продовольчої безпеки регіону і доповнено положеннями теорії структурної гармонії систем в частині розробки ієрархічної декомпозиції індикаторів фізичної, економічної і соціальної доступності продовольства. 

Ключові слова: оцінювання, продовольча безпека, регіон, доступність продовольства, індикатор.

 

Н.С. Морозюк

 

Комплексное оценивание продовольственной

безопасности региона

 

Цель статьи заключается в углублении теоретических принципов науки о безопасности вследствие формирования комплексного оценивания продовольственной безопасности региона. Методы: Тринитарний подход к определению доступности продовольствия был использован при разработке комплексного оценивания продовольственной безопасности региона. Результаты: Иерархическая декомпозиция индикаторов физической, экономической и социальной доступности продовольствия сформировна на принципах этого подхода. Уточнено определение понятия продовольственной безопасности региона: это такое социально-экономическое состояние региона, которое предусматривает защищенность жизненно важных интересов местного населения вследствие достаточного обеспечения физической, экономической и социальной доступности продовольствия. Выводы: Логико-структурний подход получил дальнейшее развитие: концепция этого подхода была применена при разработке комплексного оценивания продовольственной безопасности региона и дополнена положениями теории структурной гармонии систем в части разработки иерархической декомпозиции индикаторов физической, экономической и социальной доступности продовольствия. 

Ключевые слова: оценивание, продовольственная безопасность, регион, доступность продовольствия, индикатор.

 

N.S. Morozyuk

 

Complex evaluation of food security of region

 

Aims. The article deals with deepening of theoretical principles of science about security as consequence of formation of complex evaluation of food security of the region. Methods: three-phase approach to determining the availability of food has been used to develop a comprehensive assessment of food security in the region. Results: hierarchical decomposition of indicators of physical, economic and social access to food has been formed on the principles of this approach. The definition of food security in the region has been specified regarding it as the socio-economic condition of the region which provides protection of vital interests of the local population due to adequate physical, economic and social access to food. Conclusion: logical-structural approach has been further developed: the concept of this approach has been applied to the complex assessment of food security in the region and supplemented the theory of structural harmony of systems in developing a hierarchical decomposition of indicators of physical, economic and social access to food.

Keywords: evaluation, food safety, region, availability of food, indicator.

]

Інформація про авторів:

Морозюк Н. С. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету, м. Одеса, Україна.

 

Текст статті


Література

1.   Rome Declaration on World Food Security [Електронний ресурс] // Сайт міжнародної ініціативи "Боротьба з голодом через освіту". — Режим доступу : <http://www.feedingminds.org/fileadmin/templates/feedingminds/ pdf/l3_less3.pdf>

2. Гребенюк M. В. Міжнародно-правовий досвід забезпечення продовольчої безпеки [Електронний ресурс] / M. В. Гребенюк. — Режим доступу : http://www.info-pressa.com/article-221.html

3. Закон України "Про продовольчу безпеку України" [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?pf3511=44744

4. Food Security: The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food". Springer.com. Retrieved November 13, 2011.

5. The roots of food security [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://esciencenews.com/articles/2010/01/27/the.roots.food.security

6. Держкомстат України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Морозюк Н.С.
Переглядів: 264

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz