"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:36
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Рахмана І.А. НАСЛІДКИ ЗМІН В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПІСЛЯІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

УДК 339.01

 

І.А. Рахмана

 

НАСЛІДКИ ЗМІН В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В ПІСЛЯІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ

 

Показано, що у післяінвестиційний період в діяльності підприємства виникають зміни позитивного і негативного характеру. Якщо наслідки перших необхідно враховувати в діяльності та управлінні підприємством, то наслідки других необхідно усувати, оскільки вони негативно впливають на діяльність підприємства аж до її повного припинення. Ігнорування цих наслідків може стати результатом банкрутства, реструктуризації, ліквідації підприємства. Розглянуто ланцюговий характер змін: зміни в одних функціональних підсистемах підприємства викликають зміни в інших. Проаналізовано наслідки змін у функціональних підсистемах підприємства. Запропоновано інструменти врахування та усунення наслідків змін в діяльності підприємства у післяінвестиційний період ‑ модернізацію, реконструкцію, реінжинірінг, модифікацію, реформування та реорганізацію. Вибір інструменту залежить від масштабу та характеру змін, особливостей функціональної підсистеми.

Ключові слова: підприємство, діяльність, післяінвестиційний період, зміни, наслідки, функціональні підсистеми.

 

И.А. Рахманная

 

ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПОСЛЕИНВЕСТИЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

 

Показано, что в послеинвестиционном периоде в деятельности предприятия возникают изменения позитивного и негативного характера. Если последствия первых необходимо учитывать в деятельности и управлении предприятием, то последствия вторых необходимо устранять, поскольку они негативно влияют на деятельность предприятия вплоть до ее полного прекращения. Игнорирование этих последствий может стать результатом банкротства, реструктуризации, ликвидации предприятия. Рассмотрен цепной характер изменений: изменения в одних функциональных подсистемах предприятия вызывают изменения в других. Проанализированы последствия изменений в функциональных подсистемах предприятия. Предложены инструменты учета и устранения последствий изменений в деятельности предприятия в послеинвестиционном периоде период ‑ модернизацию, реконструкцию, реинжиниринг, модификацию, реформирование и реорганизацию. Выбор инструмента зависит от масштаба и характера изменений, особенностей функциональной подсистемы.

Ключевые слова: предприятие, деятельность, послеинвестиционный период, изменения, последствия, функциональные подсистемы

 

I.A. Rahmana

 

THE CONSEQUENCES OF CHANGES IN AN ENTERPRISE ACTIVITY IN AFTER INVESTMENT PERIOD

 

It is shown, that there are enterprise activity changes with positive and negative character in the after investment period. The consequences of changes with positive character should be considered in the enterprise activity and management. The consequences of changes with negative character should be removed because of their negative impact on the enterprise activity up to its termination. Ignoring the consequences of changes with negative character may cause to bankruptcy, enterprise restructuring or even enterprise winding-up. The chain character of changes is considered: changes in some enterprise functional subsystems cause changes in other ones. The consequences of changes in enterprise functional subsystems are analyzed. The instruments of analyzing and elimination of changes consequences in the enterprise activity in after investments period are proposed: modernization, reconstruction, re-engineering, modification, reforming and reorganization. The choice of the instrument depends on the scale and character of changes, features of functional subsystem.

Keywords: enterprise, activity, after investment period, changes, consequences, functional subsystems.

 

 

Інформація про авторів:

 

Рахмана І.А. – асистент кафедри фінансів Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

Текст статті


Література

1. Ансофф И. Стратегическое управление / Игорь Ансофф. — М. : Экономика, 2005. — 178 с.

2. Гительман Л. Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению : [учеб. пособ.]. / Л. Д. Гительман — М. : Дело, 1999. — 496 с.

3. Козаченко Г. В. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : [монографія] / Г. В. Козаченко, В. П. Пономарьов, О. М. Ляшенко. — К. : Лібра, 2003. — 280 с.

4. Костырко Л. А. Диагностика потенциала финансово-экономической устойчивости предприятия : Монография / Л. А. Костырко. — Х. : Фактор, 2008. — 336 с.

5. Лафта Дж. К. Теория организации : [учеб. пособ.] / Дж. К. Лафта. — М. : ТК Велби, Узд-во Проспект, 2006. — 416 с.

6. Мильнер Б. З. Теория организации : [учебник] / Б. З. Мильнер. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 648 с.

7. Румянцева З. П. Общее управление организацией. Теория и практика : [учебник] / З. П. Румянцева. — М. : ИНФРА-М, 2003. — 304 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Рахмана І.А.
Переглядів: 273

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz