"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Роскладка А.А. КОНТРОЛЮВАННЯ МЕТИ ПРОЦЕСУ В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

УДК 658.5-047.36

 

А. А. Роскладка

 

КОНТРОЛЮВАННЯ МЕТИ ПРОЦЕСУ В СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ

 

За твердженням, що жоден реальний процес не здатен постійно відтворювати ті ж самі показники якості продукції і повинна бути якась міра наближення показників процесу до ідеального якісного показника, що виступає еталоном якості процесу, уведено та розглянуто поняття "цільове значення", "номінальне значення" та "середнє значення" показника процесу і надано їхнє авторське трактування. Розглянуто приклади принципово різних процесів, які розкривають зміст термінів "номінальне значення", "середнє значення", "цільове значення" та "корегування мети". Проаналізовано три методики корегування мети процесу: використання індивідуальних значень, використання комбінації природних та індивідуальних меж, використання функції втрат Тагуті. За результатами їхнього аналізу сформульовано правило визначення допустимих меж, які забезпечують прийнятний рівень відтворюваності процесу при максимально допустимих витратах.   

Ключові слова: моніторинг, мета процесу, номінальне значення процесу, корегування мети, функція втрат Тагуті.

 

А. А. Роскладка

 

КОНТРОЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ ПРОЦЕССА В СИСТЕМАХ МОНИТОРИНГА

 

Утверждается, что ни один реальный процесс не способен постоянно воссоздавать одни и те же показатели качества продукции и должна быть некая мера приближения показателей процесса к идеальному качественному показателю, который выступает в качестве эталона качества процесса. Введено и рассмотрено понятие "целевое значение", "номинальное значение" и "среднее значение" показателя процесса и представлена их авторская трактовка. Рассмотрены примеры принципиально разных процессов, раскрывающих содержание терминов "номинальное значение", "среднее значение", "целевое значение" и "корректирование цели". Проанализированы три методики корректирования цели процесса: использование индивидуальных значений, использование комбинации естественных и индивидуальных пределов, использование функции потерь Тагути. По результатам их анализа сформулировано правило определения допустимых пределов, которые обеспечивают приемлемый уровень воспроизводимости процесса при максимально допустимых расходах.     

Ключевые слова: мониторинг, цель процесса, номинальное значение процесса, корректирование цели, функция потерь Тагути.

 

A. A. Roskladka

 

Controlling the process target in monitoring systems

 

It is proved that no one real process is able to provide constantly the equal indictors of production quality and there should be some measure of approximation of process indicators to the ideal quantitative indicator, that is standard of process quality. The notions of "target value”, "nominal value” and "average value” of the process indicator are considered. The author understanding of such notions is shown. The examples of fundamentally different processes that show the meaning of terms "nominal value”, "average value”, "target value” and "target correction” are considered. Three methodic of process target correction are analyzed: using the individual values, using the combination of natural and individual limits, using the Taguti’s function of losses. By the results of their analysis the rule of calculating the allowed limits that provide the acceptable level of process reproducibility in maximal allowable costs is formulated.  

Keywords: monitoring, process target, nominal value of process, target correction, Taguti’s function of losses.

 

Інформація про авторів:

Роскладка А. А.кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант Полтавського університету економіки і торгівлі, м. Полтава, Україна.

 


Текст статті


Література

1. Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT): ДСТУ ISO 9001:2008. — К.: Держспоживстандарт України, 2009. — 34 с. — (Національний стандарт України).

2. Репин В. В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов / В. В. Репин, В. Г. Елиферов. — М.: РИА "Стандарты и качество", 2009. — 408 с.

3. Деминг В. Е. Выход из кризиса / В. Е. Деминг. —  М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 370 с.

4. Нив Г. Р. Пространство доктора Деминга / Г. Р. Нив. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 370 с.

5. Рамперсад Х. К. Общее управление качеством: личностные и организационные изменения / Х. К. Рамперсад. — М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. — 256 с.

6. Ефимов В. В. Статистические методы в управлении качеством продукции / В. В. Ефимов, Т. В. Барт. — М.: КноРус, 2006. — 240 с.

7. Кумэ Х. Статистические методы повышения качества / Х. Кумэ ; пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1990. — 304 с.

8. Уилер Д. Статистическое управление процессами: Оптимизация бизнеса с использованием контрольных карт Шухарта / Д. Уилер, Д. Чамберс ; пер. с англ. М.: АльпинаБизнес Букс, 2009. 409 с.

9. Статистичний контроль. Контрольні карти Шухарта (ISO 8258:1991, IDT): ДСТУ ISO 8258:2001. — К.: Держспоживстандарт України, 2003. — 32 с. — (Національний стандарт України).

10. Роскладка А. А. Проблеми вимірності параметрів бізнес-процесів / А. А. Роскладка // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. — 2011. — №2. — С. 256‑263.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Роскладка А.А.
Переглядів: 293

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz