"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:16
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Штапаук Г.П. ПЕРЕТВОРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ ЗРУШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СПОЖИВЧОГО ПОПИТ

УДК 339.133.6

 

Г. П. Штапаук

 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ ЗРУШЕНЬ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ СТРУКТУРІ СПОЖИВЧОГО ПОПИТУ

 

Вступ: Перетворення діяльності комерційних підприємств здійснюються з намаганням максимально врахувати певні зрушення, які відбуваються у соціально-економічній структурі споживчого попиту населення. Мета: Аналіз тенденцій розвитку комерційних підприємств та виявлення впливу на їхню діяльність зрушень у соціально-економічній структурі споживчого попиту. Методи: Статистичний аналіз, індукція, класифікація. Результати: В Україні спостерігається тенденція концентрації торгівлі у центрах міст з одночасним скороченням зони обслуговування. Мобільність сучасного споживача вимагає певної трансформації форматів роздрібної торгівлі та зсуву в структурі асортименту пропонованих товарів. Висновки: Зрушення у соціально-економічній структурі споживчого попиту ставлять актуальні питання адаптації методів прийняття рішень стосовно здійснення комерційної діяльності в нових умовах, удосконалення тих теоретичних основ та методологічних підходів, які склалися у попередні періоди.

Ключові слова: роздрібний товарооборот, комерційне підприємство, фінансово-економічна криза, структура споживчого попиту, формат торговельного об’єкта.

 

Г. П. Штапаук

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ СДВИГОВ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА

 

Введение: Преобразование деятельности коммерческих предприятий осуществляется с намерением максимально учесть определенные сдвиги, происходящие в социально-экономической структуре потребительского спроса населения. Цель: Анализ тенденций развития коммерческих предприятий и выявление влияния на их деятельность сдвигов в социально-экономической структуре потребительского спроса. Методы: Статистический анализ, индукция, классификация. Результаты: В Украине наблюдается тенденция концентрации торговли в центрах городов с одновременным сокращением зоны обслуживания. Мобильность современного потребителя требует определенной трансформации форматов розничной торговли и сдвигов в структуре ассортимента предлагаемых товаров. Выводы: Сдвиги в социально-экономической структуре потребительского спроса ставят актуальные вопросы адаптации методов принятия решений относительно осуществления коммерческой деятельности в новых условиях, совершенствования сложившихся в предыдущие периоды теоретических основ и методологических подходов.

Ключевые слова: розничный товарооборот, коммерческое предприятие, финансово-экономический кризис, структура потребительского спроса, формат торгового объекта.

 

G. P. Shtapauk

 

TRANSFORMATION OF ACTIVITY OF COMMERCIAL ENTERPRISES UNDER THE INFLUENCE OF SHIFTS IN SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF CONSUMER DEMAND

 

Background: Transformation of activity of commercial enterprises is performed with the intent of taking into account certain shifts occurring in social and economic structure of the consumer demand of the population. Aims and Objectives: Analysis of tendencies of commercial enterprises development and determining the influence of shifts in social and economic structure of the consumer demand on their activity. Methods: Statistical analysis, induction, classification. Results: In Ukraine there has been observed a tendency of concentrating trade in the centres of cities with simultaneous reduction of a zone of servicing. Mobility of a modern consumer demands certain transformation of formats of retail trade and shifts in the structure of assortment of the offered goods. Conclusion: Shifts in social and economic structure of the consumer demand put pressing questions of adaptation of decision-making methods concerning business activity realization in new conditions, improvement of the theoretical basis and methodological approaches which were developed in the previous periods.

Key words: a retail turnover, the commercial enterprise, financial and economic crisis, consumer demand structure, a format of trading object.

 

Інформація про авторів:

Штапаук Г. П. – аспірантка кафедри маркетингу Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, м. Луганськ, Україна.

Текст статті


Література

1. Торгівля [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2005/sr/trg_ric/trg_u/2002.html.

2. Валовый товарооборот 25 крупнейших торговых групп Украины 2007 [Электронный ресурс] // RetailStudio.org. — Режим доступа : http://www.retailstudio.org/stats/4310.htm.

3. Оборот розничных сетей в 2006 году [Электронный ресурс] // RetailStudio.org. — Режим доступу : http://www.retailstudio.org/stats/2747.htm.

4. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за 2005 рік [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2005/ sr/sr/sr_u/sr1205_u.htm.

5. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за 2006 рік [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/operativ/operativ2006/ sr/sr/sr_u/sr1206_u.htm.

6. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за 2007 рік [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua/con-trol/uk/localfiles/display/operativ/operativ2007/ sr/sr/sr_u/sr1207_u.htm.

7. Обсяг роздрібного товарообороту підприємств за січень-квітень 2008 року [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/display/ operativ/operativ2008/sr/sr/sr_u/sr0408_u.htm.

8. Чисельність населення на 1 січня 2006 року та середня за січень-грудень 2005 року [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/ display/operativ/operativ2005/ds/kn/kn_u/kn1205_u.html.

9. Чисельність населення на 1 січня 2007 року та середня за січень-грудень 2006 року [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/ display/operativ/operativ2006/ds/kn/kn_u/kn1206_u.html.

10. Чисельність населення на 1 січня 2008 року та середня за січень-грудень 2007 року [Електронний ресурс] // Держкомстат України. — Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/control/uk/localfiles/ display/operativ/operativ2007/ds/kn/kn_u/kn1207_u.html.

11. «Билла-Украина» в 2012 году расширяет свою торговую сеть [Электронный ресурс] / Дело. – 23 декабря 2011. — Режим доступа: http://delo.ua/ business/170532.

12. Белькова Г. Д. Организация розничной торговли : учеб. пособ. / Г. Д. Белькова. — Иркутск: РИО ИГУ, 2005. — 117 с.

13. Концепції торговельних центрів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: htpp://www.metro.ua/public/metro-ua/press-centr.

14. Славянский путь в ритейле: миф или выход из кризиса? [Электронный ресурс] / Андрей Буточкин // Trade-Help. 2009-03-10. — Режим доступа: http://trade-help.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=204& Itemid =24

15. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами : [ученик] / [под ред. А. Н. Неверова, Т. И. Чалых]. — М.: ПрофОбрИздат, 2001. — 464 с.

16. Чкалова О. В. Выбор месторасположения для торгового предприятия [Электронный ресурс] / О. В. Чкалова, Е. А. Семенычева // Маркетинг в России и за рубежом. — 2002. — № 1. — Режим доступа: http:// www.cfin.ru/press/marketing/2002-1

17. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Штапаук Г.П.
Переглядів: 294

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz