"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:06
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Штапаук С.С. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

УДК 65.0(075.8)

 

С. С. Штапаук

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

 

Вступ: Важливим аспектом наукового обґрунтування організаційного проектування торговельних об’єктів є типологія підприємств роздрібної торгівлі. Мета: Уточнення на підставі об’єктивних характеристик типології об’єктів неспеціалізованої роздрібної торгівлі. Методи: Метод подоби, семантичний аналіз, метод класифікації. Результати: Проаналізовано існуючі типології та класифікації універсальних об’єктів роздрібної торгівлі (УОРТ). Запропоновано модель купівельної поведінки як основного критерію класифікації. Розроблено підхід до класифікації універсальних об’єктів роздрібної торгівлі, згідно до якого виділено чотири основні формати роздрібної торгівлі. Як допоміжні критерії типології виділено переважну форму обслуговування та типову диференціацію. Висновки: Запропонована уточнена типологія дозволяє однозначно ідентифікувати певні УОРТ, відрізняючи їх від інших схожих об’єктів, що надає змогу припустити наявність подібності їхньої організаційної структури.

Ключові слова: універсальний об’єкт роздрібної торгівлі (УОРТ), торговельна площа, асортимент, форма обслуговування, модель купівельної поведінки.

 

С. С. Штапаук

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ТИПОЛОГІЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

 

Введение: Важнейшим аспектом научного обоснования организационного проектирования торговых объектов является типология предприятий розничной торговли. Цель: Уточнение на основании объективных характеристик типологии объектов неспециализированной розничной торговли. Методы: Метод подобия, метод классификации. Результаты: Проанализированы существующие типологии и классификации универсальных объектов розничной торговли (УОРТ). Предложена модель покупательского поведения как основного критерия классификации. Разработан подход к классификации универсальных объектов розничной торговли, в соответствии с которым выделено четыре основных формата розничной торговли. В качестве вспомогательных критериев типологии выделены преимущественная зона обслуживания и типовая дифференциация. Выводы: Предложенная уточненная типология позволяет однозначно идентифицировать определенные УОРТ, отличая их от других похожих объектов, что позволяет допустить наличие подобия их организационной структуры.

Ключевые слова: универсальный объект розничной торговли (УОРТ), торговая площадь, ассортимент, форма обслуживания, модель покупательского поведения.

 

S. S. Shtapauk

 

CLASSIFICATION AND TYPOLOGY OF UNIVERSAL OBJECTS OF RETAIL TRADE

 

Background: The major aspect of scientific foundation for the organizational design of trading objects is the typology of enterprises of retail trade. Aims and Objectives: Specification of typology of objects of unspecialized retail trade on the basis of objective characteristics. Methods: Similarity method, classification method. Results: Existing typology and classification of universal objects of retail trade (ORT) have been analyzed. The model of consumer behaviour as a basic criterion for classification has been offered. The approach to classification of universal objects of retail trade has been developed, according to which four basic formats of retail trade have been determined. As auxiliary criteria for typology the primary zone of servicing and sample differentiation have been singled out. Conclusion: The suggested specified typology allows to identify univocally specified ORT, distinguishing them from other similar objects, which allows to admit similarity of their organizational structure.

Key words: universal object of retail trade (ORT), a floor space, assortment, the servicing form, model of consumer behaviour.

 

 

Інформація про авторів:

Штапаук С.С. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

Текст статті


Література

1.   ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли. М. : Стандартинформ, 2010. — 14 с.

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Штапаук С.С.
Переглядів: 283

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz