"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:46
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 24 (IІ) / 2012

Воронова Г.Г. ВИЯВЛЕННЯ ТА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЯК ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

УДК 353 :332.142.2

 

Г.Г. Воронова

 

ВИЯВЛЕННЯ ТА КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНИХ ДИСПРОПОРЦІЙ ЯК ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

 

Вступ: На сучасному етапі розвитку України одним з пріоритетних завдань влади є забезпечення економічної безпеки держави. Для досягнення такого стану особливого значення набуває формування внеску складових економічної безпеки різного порядку. Мета: Виявлення та оцінка диспропорцій соціально-економічного розвитку регіону як чинника, що створює загрозу економічній безпеці держави. Методи: Дослідження спирається на державну Методику оцінки рівня економічної безпеки України, Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів", Постанову Кабінету Міністрів "Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів". Теоретичне підґрунтя склали положення безпекознавства, регіоналістики та державного управління. Методологічні основи: теорія систем, теорія управління, теорія множин, застосовано інформаційні технології в економіці. Результати: Розроблено теоретико-множинну модель виведення інтегрального індексу диспропорцій соціально-економічного розвитку регіону. Наведено критерії до формування системи показників виявлення та кількісної оцінки величини диспропорцій. Висновки: Запропонований підхід виявлення та оцінки диспропорцій соціально-економічного розвитку регіону може бути використано у діяльності державних органів влади з метою ліквідації загроз економічній безпеці держави.

Ключові слова: загроза, економічна безпека, держава, регіон, диспропорції розвитку, інтегральний індекс.

 

А.Г. Воронова

 

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ ДИСПРОПОРЦИЙ КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

 

Вступление: На современном этапе развития Украины одной из приоритетных задач власти является обеспечение экономической безопасности государства. Для достижения такого состояния особое значение приобретает формирование вклада составляющих экономической безопасности разного порядка. Цель: Выявление и оценка диспропорций социально-экономического развития региона как фактора, создающего угрозу экономической безопасности государства. Методы: Исследование опирается на государственную Методику оценки уровня экономической безопасности Украины, Закон Украины "О стимулировании развития регионов", Постановление Кабинета Министров "О введении оценки межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации социально-экономического развития регионов". Теоретические основы составили положения безпекознания, регионалистики и государственного управления. Методологическая основа: теория систем, теория управления, теория множеств, использованы информационные технологии в экономике. Результаты: Разработана теоретико-множественная модель выведения интегрального индекса диспропорций социально-экономического развития региона. Приведены критерии к формированию системы показателей выявления и количественной оценки величины диспропорций. Выводы: Предложенный подход выявления и оценки диспропорций социально-экономического развития региона может быть использован в деятельности государственных органов власти с целью ликвидации угроз экономической безопасности государства.

Ключевые слова: угроза, экономическая безопасность, государство, регион, диспропорции развития, интегральный индекс.

 

A.G. Voronova

 

IDENTIFYING AND QUANTIFYING THE INTRAREGIONAL IMBALANCES VALUES AS THREATS TO STATE ECONOMIC SECURITY

 

Background: At the present stage of development of Ukraine a priority task for the authorities is ensuring state economic security. Formation of state economic security components contribution is particularly important in achieving this condition. Aims and Objectives: Identification and evaluation of imbalances in regional socio-economic development as a factor affecting state economic security. Methods: Research is based on Methodology of evaluation of state economic security of Ukraine, Law of Ukraine "On regions development stimulation", Cabinet of Ministers Resolution "On introduction of differentiation assessment of inter-regional and intra-regional social and economic development". Theoretical foundation is security strategies, regional studies and principles of state administration. Methodological basis: systems theory, control theory, theory of sets, information technology applied to economy. Results: A set theory model of calculation of the integral index of imbalances of socio-economic development has been developed. The criteria for the formation of indicators system for identification and quantification of imbalances values have been suggested. Conclusion: The proposed approach to identification and assessment of regional socio-economic development imbalances can be used in public authorities activities to eliminate state economic security threats.

Keywords: threat, economic security, state, region, development imbalances, integral index.

 

Інформація про авторів:

Воронова Г. Г.аспірантка кафедри економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 

Текст статті


Література

1.     Захарченко В. И. Анализ показателей развития регионов Украины / В. И. Захарченко, П. С. Петренко // Механізм регулювання економіки. — 2009. — №2. — С. 197-200.

2.     Барановський М. О. До питання про типологію депресивних територій / М. О. Барановський // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія: географія. 2009. вип. 17 С. 31-41.

3.     Полонская Н. А. Диспропорции социально-экономического развития городов и районов АР Крым / Н. А. Полонская // Культура народов Причерноморья. — 2005. — №5. — С. 149-153.

4.     Родченко В. Б. Методический подход к оценке уровня развития территорий региона (на примере Харьковской области) / В. Б. Родченко, С. С. Проскурня // Экономика и управление — 2010. — № 3-4. — С. 39-44.

5.     Тищенко О. П. Регіональні диспропорції: сутність, методологія визначення та оцінка / О. П. Тищенко // Економічна теорія. — 2011. — №4. — С. 55-64.

6.     Методика розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №60 [Електронний ресурс] // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. — Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=97980&cat_id=38738 (10.10.2012).

7.     Про запровадження оцінки міжрегіональної та внутрішньорегіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] // Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 476. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/476-2009-п (10.10.2012).

8.     Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України, 2005, № 51, ст. 548. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2850-15 (10.10.2012).

9.     Kohonen T. Self-Organization and Associative Memory / T. Kohonen // Springer information sciences series. — 3rd ed. — New York: Springer-Verlag New York, Inc., 1989, 125 р.

10.   Бериков В. С. Современные тенденции в кластерном анализе [Електронний ресурс] / В. С. Бериков, Г. С. Лбов // Всероссийский конкурсный отбор обзорно-аналитических статей по приоритетному направлению "Информационно-телекоммуникационные системы", 2008. — 26 с. — Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2Fft%2F005638%2F62315e1-st02.pdf&ei=UXSwUObkE4KH4ASj6YHADA&usg=AFQjCNGTBzi5fiJuNZDjt1n1Skf-WscIXA&cad=rja (10.10.2012).

Категорія: № 24 (IІ) / 2012 | Додав: EME (16.01.2013) | Автор: Воронова Г.Г.
Переглядів: 291

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz