"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:39
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Акименко В. В. МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САМОДОСТАТНІСТЮ РЕГІОНУ

УДК 332.12

 

В. В. Акименко

 

МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САМОДОСТАТНІСТЮ РЕГІОНУ

 

Вступ. Трансформація соціально-економічних відносин, що відбувається в Україні, обумовила необхідність переосмислення та обґрунтування пріоритетів регіонального розвитку. В зв’язку з цим, особливу увагу слід приділяти формуванню мотиваційного механізму управління фінансовими ресурсами та забезпечення фінансової самодостатності регіонального розвитку. Мета: дослідження фінансової самодостатності регіонального розвитку, яка характеризується системою мобілізації фінансових ресурсів та їх здатністю задовольняти різноманітні поточні потреби і створювати фінансову базу для відтворення просторового потенціалу. Методи: монографічний, індексний, метод економічного моделювання. Результати: Доведено, що необхідною умовою удосконалення регіонального менеджменту є раціональний розподіл фінансових ресурсів між державним та місцевим бюджетами у взаємозв’язку з відповідними пріоритетами. Аргументовано досить високий рівень централізації фінансових ресурсів на користь Державного бюджету. Стратегічною метою децентралізації бюджетних коштів визначено створення можливостей для підтримки пріоритетів модернізації просторових систем та стабільного фінансування закріплених за ними соціально значимих статей видатків. Висновки: У створенні механізму забезпечення фінансової самодостатності регіонів України пропонується удосконалювати регіональний менеджмент шляхом формування стабільної дохідної бази місцевих бюджетів, розмежування повноважень між центром і регіонами.

Ключові слова: механізми управління, фінансова самодостатність, фінансові ресурси, місцеві бюджети, регіональний розвиток.

 

В. В. Акименко

 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТЬЮ РЕГИОНА 

 

Введение. Трансформация социально-экономических отношений, которая происходит в Украине, обусловила необходимость переосмысления и обоснования приоритетов регионального развития. В этой связи, особенное внимание следует уделять формированию мотивационного механизма управления финансовыми ресурсами и обеспечения финансовой самодостаточности регионального развития. Цель: Цель: исследование финансовой самодостаточности регионального развития, которая характеризуется системой мобилизации финансовых ресурсов и их способностью удовлетворять разнообразные текущие потребности и создавать финансовую базу для воссоздания пространственного потенциала. Методы: монографический, индексный, метод экономического моделирования. Результаты: Доказано, что необходимым условием усовершенствования регионального менеджмента является рациональное распределение финансовых ресурсов между государственным и местным бюджетами во взаимосвязи с соответствующими приоритетами. Аргументировано достаточно высокий уровень централизации финансовых ресурсов в интересах Государственного бюджета. Стратегической целью децентрализации бюджетных средств определенно создание возможностей для поддержки приоритетов модернизации пространственных систем и стабильного финансирования закрепленных за ними социально значимых статей расходов. Выводы: В создании механизма обеспечения финансовой самодостаточности регионов Украины предлагается совершенствовать региональный менеджмент путем формирования стабильной доходной базы местных бюджетов, разграничения полномочий, между центром и регионами.

Ключевые слова: механизмы управления, финансовая самодостаточность, финансовые ресурсы, местные бюджеты, региональное развитие.

 

V. V. Akymenko

 

Management Mechanisms of Financial SELF-SUFFICIENCY OF the Region

 

Background. Social and economic relations transformation which is taking place in Ukraine has stipulated the necessity of regional development priorities reconsideration and justification. In this connection, special attention should be focused on creation of motivational mechanism of financial resources management and provision of financial self-sufficiency of regional development. Aims and Objectives: Research of financial self-sufficiency of regional development which is characterized by financial resources mobilization system and ability to satisfy various current needs and create the financial basis for spacial reduction potential. Methods: Monographic and index methods, economy modeling method. Results: It has been proved that rational distribution of financial resources between state and local budgets in accordance with appropriate priorities is the necessary condition of regional management development. High level of state budget financial resources centralization has been justified. Thus, creation of opportunities for the support of modernization priorities for spacial systems and steady financing of their fixed socially-relevant expenditure commitments is the central goal of budget resources decentralization. Conclusion. The process of financial self-sufficiency mechanism creation should consider the necessity of regional management development through formation of steady local budget revenue base and division of powers between the center and the regions.

Keywords: management mechanisms, financial self-sufficiency, financial resources, local budgets, regional development.

 

Інформація про авторів:

 

Акименко В. В. – заступник голови Державної податкової служби у Чернігівській області, м. Чернігів, Україна.

 

 

Література

1.   Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2.   Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

3.   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. №280/97-ВР [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/280/97

4.   Камінська І. М. Децентралізація як елемент удосконалення регіонального менеджменту / І. М. Камінська // Економічні науки. Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. Вип. 6 (22). — Луцьк: ЛНТУ, 2009. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/en_em/2009_6/18.pdf

5.   Соколов М. О. Удосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економіки / М. О. Соколов // Вісник Сумського державного ун-ту: зб. наук. праць. Серія: Економіка. Вип.1 (Т.2). — Суми: СДУ, 2007. — С. 96-103.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (25.05.2013) | Автор: Акименко В. В.
Переглядів: 381

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz