"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:26
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Дєєва К.А. Розробка стратегії розвитку підприємства

УДК 338.262

 

К. А. Дєєва

 

розробка стратегії розвитку підприємства

 

Вступ: Необхідність розвитку підприємства для досягнення стабільного й довгострокового існування в сучасних умовах не викликає сумнівів. З огляду на довгострокові цілі, такий розвиток має бути стратегічним, отже актуальним постає питання розробки стратегії розвитку підприємства, що потребує відповідного інструментарію. Мета: Формування інструментарію розробки стратегії розвитку підприємства. Методи: Експертних оцінок та метод сценарного аналізу. Теоретичним підґрунтям розроблених інструментів є ситуаційний підхід. Результати: Запропоновано сукупність інструментів, які дозволяють сформувати стратегію розвитку підприємства. Така стратегія складається з 7 не пов’язаних між собою елементів, зміст яких визначається станом підприємства та умовами зовнішнього середовища. Висновки: Сформовано інструментарій розробки стратегії розвитку підприємства.

Ключові слова: розробка, елементи, аргументи, інгібітори. стратегія розвитку підприємства.

 

Е. А. Деева

 

разработка стратегии развития предприятия

 

Введение: необходимость развития предприятия для достижения стабильного и долгосрочного существования предприятия на рынке в современных условиях не вызывает сомнений. Такое развитие должно быть стратегическим, таким образом, актуализируется вопрос разработки стратегии развития предприятия, требующий соответствующего инструментария. Цель: Формирование инструментария разработки стратегии развития предприятия. Методы: Экспертных оценок и сценарного анализа. Теоретическим основанием разработанных инструментов является системный подход. Результаты: Предложено совокупность инструментов, которые позволяют сформировать стратегию развития предприятия. Такая стратегия состоит из 7 несвязанных между собой элементов, содержание которых определяется состоянием предприятия и условиями внешней среды. Выводы: Сформирован инструментарий разработки стратегии развития предприятия.

Ключевые слова: разработка, элементы, аргументы, ингибиторы, стратегия развития предприятия.

 

K. Deeva

 

enterprise development strategy

 

Background: The necessity of an enterprise development for a sustainable and long-term existence in the market today is indisputable. Enterprise development should be strategic, hence the pressing issue of enterprise development strategy, which requires appropriate tools. Aims and Objectives: Development of tools for designing enterprise development strategy. Methods: Expert assessments and scenario analysis. Theoretical basis for the tools developed is system approach. Results: A set of tools which allows for the enterprise development strategy has been proposed. The strategy consists of seven unrelated elements, the content of which is determined by the state of the business and environmental conditions. Conclusions: The tools for designing the enterprise development strategy have been developed.

Keywords: design, elements, arguments, inhibitors, the development strategy of the enterprise.

 

Інформація про авторів:

 

Дєєва К. А. – аспірантка кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1.    Treacy M. The Discipline of Market Leaders: Choose Your Customers, Narrow Your Focus, Dominate Your Market / Michael Treacy, Fred Wiersema. — Basic Books; Expanded edition, 1997. — 224 p.

2.    Boyett J. H. The Guru Guide to Entrepreneurship: A Concise Guide to the Best Ideas from the World's Top Entrepreneurs / Joseph H. Boyett, Jimmie T. Boyett. — NY: Wiley, 2000. — 400 p.

3.    Mintzberg H. Strategy Safari: A Guided Tour Through The Wilds of Strategic Management / Henry Mintzberg, Joseph Lampel and Bruce Ahlstrand. — NY: Free Press, 2005. — 416 p.

4.    Погорелов Ю. С. Природа, рушійні сили та способи розвитку підприємства : [монографія] / Юрій Сергійович Погорелов. — Харків: АдвАТМ, 2010. — 352 с.

5.    Максимова Т. С. Регіональний розвиток (аналіз і прогнозування): [монографія] / Т. С. Максимова. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2003. — 304 с.

6.    Цопа Н. В. Управление развитием промышленных предприятий: методология, модели, методы : [монография] / Н. В. Цопа. — Симферополь: ИТ "Ариал", 2010. — 320 с.

7.    Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі : [монографія] / О. В. Раєвнєва. — Харків: ВД "ІНЖЕК", 2006. — 496 с.

8.    Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф. — СПб.: Питер Ком, 1999. — 414 с.

9.    Сурмин Ю. П. Теория систем и системный аналіз : учеб. пособ. — К.: МАУП, 2003. — 217 с.

10.  Kaufman J. The Personal MBA: Master the Art of Business / Josh Kaufman Kaufman. — Portfolio Trade; Reprint edition, 2012. — 464 p.

11.  Дєєва К. А. Ресурси стратегії розвитку підприємства: поняття та склад / К. А. Дєєва // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2012. — № 11 (182) Ч.1. — С. 118-124.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Дєєва К.А.
Переглядів: 642

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz