"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:48
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Калюжний В.В. особливості загальноуніверситетської нормативної дисципліни "Інтелектуальна власність"

УДК 658.3

 

В. В. Калюжний

 

особливості загальноуніверситетської нормативної дисципліни "Інтелектуальна власність"

 

Вступ: Перехід економіки на інноваційну модель потребує надання знань в сфері інтелектуальної власності фахівцям різного профілю. Для цього у програми підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах введена дисципліна «Інтелектуальна власність». Але вона не дає очікуваного результату. Мета: Висвітлення основних особливостей дисципліни та розробка певних рекомендацій. Методи: логічного і критичного аналізу. Результати: Наголошені основні особливості дисципліни, зокрема, викладання на останньому курсі, відведення дуже короткого часу, перевантаження інформацією. Критичний аналіз навчальної літератури довів, що дисципліна повинна бути принципово змінена за змістом, сформульована мета дисципліни, лекційних та практичних занять. Висновки: дисципліна має викладатися на середніх курсах досвідченими викладачами для формування у свідомості студента повного системного уявлення про інтелектуальну власність.

Ключові слова: навчальна дисципліна, особливості змісту і викладання, мета дисципліни, рекомендації, організація навчального процесу, навчально-методичне забезпечення.

 

В. В. Калюжный

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЙ НОРМАТИВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"

 

Введение: Переход экономики на инновационную модель требует знаний в сфере интеллектуальной собственности специалистами разного профиля. Для этого в программы подготовки специалистов в высших учебных заведениях введена дисциплина «Интеллектуальная собственность». Но она не дает ожидаемого результата. Цель: Освещение основных особенностей дисциплины и разработка соответствующих рекомендаций. Методы: логического и критического анализа. Результаты: Отмечены основные особенности дисциплины, в частности, преподавание на последнем курсе, отведение очень малого количества времени, перегрузки информацией. Критический анализ учебной литературы показал, что дисциплина должна быть принципиально изменена по содержанию, сформулирована цель дисциплины, лекционных и практических занятий. Выводы: дисциплину надо преподавать на средних курсах опытными преподавателями для формирования в сознании студента полного системного представления об интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: учебная дисциплина, особенности содержания и преподавания, цель дисциплины, рекомендации, организация учебного процесса, учебно-методическое обеспечение.

 

V. V. Kaliuzhnyi

 

FEATURES OF UNIVERSITY NORMATIVE DISCIPLINE "INTELLECTUAL PROPERTY"

 

Background: Transition of economy to the innovative model requires knowledge in the field of intellectual property by specialists in various fields. For this purpose the discipline ‘Intellectual property’ has been included into the programs of training of specialists in higher educational establishments. But it does not give the expected results. Aim and Objectives: Examination of the basic features of the discipline and development of corresponding recommendations. Methods: Logical analysis and critical analysis. Results: Basic features of the discipline have been distinguished, in particular, teaching during the last course, small amount of allotted time, overload by information. Analysis of course books has shown that the discipline must be fundamentally changed regarding its aim, content, lectures and practical lessons. Conclusion: Experienced teachers should teach the discipline during the middle course and should aim at formation of a comprehensive idea of intellectual property.

Keywords: educational discipline, features of maintenance and teaching, aim of discipline, recommendation, organization of educational process, educational and methodological providing.

 

Інформація про авторів:

 

Калюжний В.В. – кандидат технічних наук, доцент кафедри управління проектами і прикладної статистики Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.


 


Література

1.    Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р., № 40-ІV [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15

2.    Наказ МОН України «Про впровадження навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» від 20.10.2004 р., № 811 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ua-info.biz/legal/basekt/ua-smpule.htm

3.    Рач В. А. Системне моделювання діяльності з перетворення інноваційної ідеї на матеріальні та нематеріальні вигоди / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Збірник тез доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. — К.: ІІВП, 2010. — С. 260–267.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (28.05.2013) | Автор: Калюжний В.В.
Переглядів: 275

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz