"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 18:36
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Мозговий Р.О. КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ АГЕНТІВ УПРАВЛІННЯ.

УДК 336.76

 

Р. О. Мозговий

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ АГЕНТІВ УПРАВЛІННЯ

 

Вступ: В наш час все більше поширюється нова форма агентів з управління підприємствами – інституціональні агенти управління (ІАУ). ІАУ – це агенти, які є юридичними особами та які спеціалізуються на управлінні капіталом опосередкованих власників активів. Мета: дослідити виділення видів ІАУ залежно від характеру їхньої діяльності. Методи: порівняльний аналіз та метод класифікації. Результати: Залежно від характеру діяльності можна виділити 3 основні види ІАУ: це інституціональні інвестори, компанії з управління активами та головні компанії об’єднань підприємств. Дослідивши ці три види інституціональних агентів управління, було запропоновано їх загальну класифікацію. Висновки: Запропонована класифікація ІАУ виступає інструментом для більш глибокого усвідомлення сутності ІАУ, специфіки їх діяльності та для подальшого дослідження інституціональних агентів управління як незалежних економічних суб’єктів.

Ключові слова: інституціональні агенти управління, інституціональні інвестори, компанії з управління активами, об’єднання підприємств, головні компанії.

 

Р. О. Мозговой

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

 

Введение: В наше время все больше распространяется новая форма агентов по управлению предприятиями институциональные агенты управления (ИАУ). ИАУ это агенты, которые являются юридическими лицами и специализирующиеся на управлении капиталом опосредованных владельцев активов. Цель: Исследовать выделение видов ИАУ в зависимости от характера их деятельности. Методы: сравнительный анализ и метод классификации. Результаты: В зависимости от характера деятельности можно выделить 3 основных вида ИАУ, это институциональные инвесторы, компании по управлению активами и головные компании объединений предприятий. Исследовав эти три вида институциональных агентов управления, было предложено их общую классификацию. Выводы: Предложенная классификация ИАУ выступает инструментом для более глубокого осознания сущности ИАУ, специфики их деятельности и для дальнейшего исследования институциональных агентов управления как независимых экономических субъектов.

Ключевые слова: институциональные агенты управления, институциональные инвесторы, компании по управлению активами, объединение предприятий, головные компании.

 

R. O. Mozgovoi

 

INSTITUTIONAL MANAGEMENT AGENTS CLASSIFICATION

 

Background: Nowadays institutional management agents (IMA) are gaining ground as a new form of enterprise management. IMA are agents which are the legal entities specializing in the management of assets of mediated owners. Aims and Objectives: Investigation of types of IMA depending on the character of their activities. Methods: Comparative analysis and method of classification. Results: Depending on the character of their activities IMA can be divided into 3 main types: institutional investors, asset management companies and parent companies of associations of enterprises. Having investigated these three types of institutional management agents their general classification has been suggested. Conclusions: The proposed IMA classification is an instrument to enhance the perception of the essence of IMA, specifics of their activities and to further research institutional management agents as independent economic entities.

Key words: institutional management agents, institutional investors, assets management companies, association of enterprises, the parent company.

 

Інформація про авторів:

 

Мозговий Р. О. – магістрант кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

 


Література

1. Jensen М. С. Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure / М. С. Jensen, W. Н. Meckling // Journ. Financial Econ. — 1976. Oct. — P. 305-360.

2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс : учебн. пособ. в 2-х т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски ; пер. с англ. — СПб.: Экономическая школа, 2005. — 1166 с.

3. Ватаманюк З. Г. Развитие институционального инвестирования в Украине [Электронный ресурс] / З. Г. Ватаманюк, Т. М. Кушнир. — Режим доступа : efaculty.kiev.ua. — Назва з екрану.

4. Гаркуша Ю. О. Особливості розвитку інститутів спільного інвестування в Україні [Електронний ресурс] / Ю.О. Гаркуша. — Режим доступу : pdaa.edu.ua/sites/ default/files/nppdaa/3.2/321.pdf — Назва з екрану.

5. Гринчуцький В. І. Економіка підприємства : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. — К.: Центр навчальної літератури, 2010. — 304 с.

6. Господарський кодекс України N 436-IV від 16.01.2003 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15

7. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» N 2299-III від 15.03.2001 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2299-14

8. Кривуля П. В. Інституціональні та транзитивні агенти управління: пропозиція термінологічного визначення виду суб’єктів та засад забеспечення їх критеріальною системою показників / П. В. Кривуля, Р. О. Мозговой // Вісник Східноукраїнського державного університету. — 2013. — №1(190). Ч. 1. — С. 158-169.

9. Лукашова І. О. Класифікація інститутів спільного інвестування: необхідність і проблеми / І. О. Лукашова, О. С. Власова // Економіка. Фінанси. Право. — 2011. — №2. — С. 7-12.

10. Мальська М. П. Корпоративне управління: теорія та практика : [підручник] / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. — К.: Центр навчальної літератури, 2012. — 360 с.

11. Фабоцци Ф. Управление инвестициями / Ф. Фабоцци; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — XXVIII, 932 с. — (Серия «Университетский учебник»).

12.  Політична економія : [підручник] / [Федоренко В.Г., Діденко О.М., Руженський М.М., Іткін О.Ф.] ; за ред. д.е.н., проф. В.Г. Федоренка. — К.: Алерта, 2008. — 487 с.

13. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бейли ; пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 1028 с.

14. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / В.М. Шелудько. — К. : Знання – Прес. — 2002. — 315 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Мозговий Р.О.
Переглядів: 234

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz