"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 15:58
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Павлюк Т.Д. ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РИНКОВИХ УМОВАХ

УДК 338.534: 338.51

 

Т. Д. Павлюк

 

ОСОБЛИВОСТІ ЦІНОУТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В РИНКОВИХ УМОВАХ

 

Вступ: Основою формування цін на туристичні послуги повинна слугувати цілісна система ціноутворення, яка охоплює можливі послуги, туристичні продукти, які пропонуються споживачам, а також визначає методи розрахунку рекламних цін, впровадження комплексу комерційних знижок, передбачає інші прийоми стратегічного і тактичного їх регулювання. Мета: розглянути особливості процесу ціноутворення в туризмі, проаналізувати механізм ціноутворення, визначити чинники впливу на даний процес, а також здійснити аналіз сучасних методів ціноутворення в ринкових умовах. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: В статті розглядаються особливості процесу ціноутворення туристичних послуг в ринкових умовах. Здійснено аналіз механізму ціноутворення, чинників та основних методів ціноутворення в туризмі. Висновки: Розглянутий процес ціноутворення дозволяє об’єктивно здійснювати вибір підходів до формування цін на традиційні, а головне, на нетрадиційні туристичні послуги, а відтак, формувати ефективний механізм ціноутворення на підприємстві.

Ключові слова: ціноутворення, ціна, методи ціноутворення, туристична діяльність.

 

Т. Д. Павлюк

 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ

 

Введение: Основой формирования цен на туристические услуги должна служить целостная система ценообразования, которая охватывает возможные услуги, туристические продукты, которые предлагаются потребителям, а также определяет методы расчета рекламных цен, внедрение комплекса коммерческих скидок, предусматривает другие приемы стратегического и тактического их регулирования. Цель: рассмотреть особенности процесса ценообразования в туризме, проанализировать механизм ценообразования, определить факторы влияния на данный процесс, а также осуществить анализ современных методов ценообразования в рыночных условиях. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты: В статье рассматриваются особенности процесса ценообразования туристических услуг в рыночных условиях. Осуществлен анализ механизма ценообразования, факторов и основных методов ценообразования в туризме. Выводы: Рассмотренный процесс ценообразования позволяет объективно осуществлять выбор подходов к формированию цен на традиционные, а главное, на нетрадиционные туристические услуги, а следовательно, формировать эффективный механизм ценообразования на предприятии.

Ключевые слова: ценообразование, цена, методы ценообразования, туристическая деятельность.

 

T. D. Pavlyuk

 

PRICE FORMATION IN TOURIST SERVICES IN MARKET CONDITIONS

 

Background: Integral system of price formation that takes into account possible services and travel products available to consumers, defines methods of advertising prices, introduces complex commercial discounts, provides other strategic and tactical methods of regulation has been suggested as the basis for price formation in travel services. Aims and Objectives: To consider the characteristics of price formation in tourism, to analyze the pricing mechanism, to determine factors influencing this process, and to analyze the current pricing methods in market conditions. Methods: Logical and comparative analysis, method of grouping. Results: The article deals with the pricing process of tourist services in market conditions. Analysis of the pricing mechanism, factors and basic pricing methods in tourism has been carried out. Conclusion: The suggested price formation process allows to make possible choice approaches to pricing in traditional, and most importantly, non-traditional tourist services and, therefore, form an efficient pricing mechanism of the enterprise.

Keywords: pricing, price, methods of price formation, tourist activity.

 

Інформація про авторів:

 

Павлюк Т. Д.аспірантка кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.

 


Література

1.    Агафонова Л. Г. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання / Л. Г. Агафонова, О. Є. Агафонова. — К.: Знання України, 2002.

2.    Балабанов И. Экономика туризма / И. Балабанов. — М.: Финансы и статистика, 1993.

3.    Бредихина М. В. Особливості ціноутворення в туризмі [Електронний ресурс] / М. В. Бредихина. — Режим доступу : http://www.edit.muh.ru/content/mag/trudy/02_2009/09.pdf 

4.    Бриггс С. Маркетинг в туризме / С. Бриггс. — К.: Знання-Прес, 2005. 358 с.

5.    Горбылева З. Экономика туризма / З. Горбылева. — Минск: БГЭУ, 2002.

6.    Державне агентство України з туризму та курортів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/

7.    Есипова В. Е. Цены и ценообразование / [под ред. В. Е. Есипова]. — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.

8.    Закон України «Про туризм» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80

9.    Закон України «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5007-17

10.   Карягін Ю. О. Маркетинг тур продукту : [підручник] / Ю. О. Карягін [та ін.]. — К.: Кондор, 2009. — 394 с.

11.   Квартальнов В. А. Стратегічний менеджмент у туризмі: сучасний досвід управління / В. А. Квартальнов. — М.: Фінанси і статистика, 2000.

12.   Маренич Т. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции / Т. Маренич // Бухгалтерский учет и аудит. — 2006. — № 12. — С. 19–25.

13.   Списак В. Т. Витрати в управлінні туристичним підприємством / В. Т. Списак // Управління економікою рекреаційних територій, галузей і підприємств. — Донецьк : Юго-Восток, 2008. — 211 с.

14.   Терентьев А.В. Методология оценки туристской услуги как рыночной категории / А. В. Терентьев // Вестник Камчатского государственного технического университета. — 2009. — № 9. — С. 100-107.

15.   Уткин Э. А. Цены, ценообразование, ценовая политика : [учебник] / Э. А. Уткин. — М.: Тандем, 1997.

16.   Кузин В. Ф. Современные подходы к формированию механизма ценообразования на туристических предприятиях [Электронный ресурс] / В. Ф. Кузин. — Режим доступа : http://www.stattionline.org.ua/index.php/ekonom/39/3544-sovremennye-podxody-k-formirovaniyu-mexanizma-cenoobrazovaniya-na-turisticheskix-predpriyatiyax.html

17.   Шкварчук Л. О. Ціни і ціноутворення : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. — К.: Кондор, 2004. — 214 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://uchebnikionline.ru/marketing/tsini_i_tsinoutvorennya_-_shkvarchuk_lo/tsinova_politika_pidpriyemstva.htm

18.   Затраты предприятия и цена на туристический продукт (услуги) [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://vokrug-sveta.com.ua/kifiyak-zatraty-predpriyatiya-i-cena-na-tyristicheskij-prodykt.html

19.   Цена [Электронный ресурс]. — Режим доступа :http://www.na-5.ru/catalog-ekonomiheskie-cena_kursovaa.page-6.html

20.   Використання маркетингу в комерційній діяльності [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ukrefs.com.ua/page,3,136049-Ispol-zovanie-marketinga-v-kommercheskoiy-deyatel-nosti.html

 

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Павлюк Т.Д.
Переглядів: 626

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz