"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:13
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (І) / 2013

Степанова Ю.Л. РезультативнІстЬ адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки.

УДК 65.012.8:338.2

 

Ю. Л. Степанова

 

РезультативнІстЬ адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки

 

Вступ. В умовах невизначеності, постійного впливу зовнішнього середовища та жорсткої конкуренції керівництво замислюється про економічну безпеку підприємства. Одним з основних засобів забезпечення економічної безпеки підприємства є адаптація. Постає питання результативності адаптації та її значення в забезпеченні економічної безпеки підприємства. Мета.  Обгрунтувати значення результативності адаптації в забезпеченні економічної безпеки підприємства, запропонувати показник результативності адаптації та алгоритм його визначення. Методи. Метод розробки системи показників, методи логічного аналізу. Результати. Розглянуто значення результативності адаптації підприємства в забезпеченні його економічної безпеки; запропоновано формулу розрахунку показника результативності адаптації; надано інтерпретацію можливих кількісних значень показника результативності; наведено алгоритм визначення показника результативності адаптації. Висновки. Адаптація, як засіб забезпечення економічної безпеки підприємства, працює лише за умови її результативності. Розрахунок показника результативності адаптації за запропонованим алгоритмом та інтерпретація отриманих значень дозволять контролювати рівень результативності адаптації.

Ключові слова: економічна безпека, забезпечення економічної безпеки, засіб, адаптація, результативність адаптації

 

Ю. Л. Степанова

 

результативность адаптации предприятия в обеспечении его экономической безопасности

 

Введение: В условиях неопределенности, постоянного влияния внешней среды и жёсткой конкуренции руководство задумывается об экономической безопасности предприятия. Одним из основных средств обеспечения экономической безопасности предприятия является адаптация. Возникает вопрос результативности адаптации и её значения в обеспечении экономической безопасности предприятия. Цель. Обосновать значение результативности адаптации в обеспечении экономической безопасности предприятия, предложить показатель результативности адаптации и алгоритм его определения. Методы: Метод разработки системы показателей, методы логического анализа. Результаты: Рассмотрено значение результативности адаптации предприятия в обеспечении его экономической безопасности; предложена формула расчета показателя результативности адаптации; предоставлена интерпретация возможных количественных значений показателя результативности; предложен алгоритм определения показателя результативности адаптации. Выводы: Адаптация, как средство обеспечения экономической безопасности предприятия, работает только при условии результативности адаптации. Расчет показателя результативности адаптации по предложенному алгоритму и интерпретация полученных значений позволят контролировать уровень результативности адаптации.

Ключевые слова: экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, способ, адаптация, результативность адаптации

 

Yu. L. Stepanova

 

ENTERPRISE ADAPTATION EFFECTIVENESS IN ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY

 

Background: In conditions of uncertainty, continuous influence of environment and hard competition the management of an enterprise faces the problem of economic security o f the enterprise. Adaptation is one of the ways of ensuring economic security of an enterprise. In connection with this there arises a question of adaptation effectiveness and its importance in ensuring the economic security of the enterprise. Aims and Objectives. To prove the importance of adaptation effectiveness in ensuring economic security of the enterprise, to offer an index of adaptation effectiveness and algorithm of its determining. Methods: Method of development of the system indicators, logical analysis. Results: Importance of enterprise adaptation effectiveness in ensuring its economic security has been considered; the formula of calculation of an index of adaptation effectiveness has been offered; interpretation of possible quantitative values of the index of effectiveness has been given; algorithm of determining the index of adaptation effectiveness has been suggested. Conclusions: Adaptation as an instrument for ensuring economic security of the enterprise works only in conditions of adaptation effectiveness. Calculation of the index of adaptation effectiveness according to the offered algorithm and interpretation of the received values will allow to supervise the level of adaptation effectiveness.

Keywords: economic security, ensuring economic security, method, adaptation, adaptation effectiveness.

 

Інформація про авторів:

 

Степанова Ю. Л.асистент кафедри менеджменту Донбаського державного технічного університету, м. Алчевск, Луганська обл., Україна.

 


Література

1. Білошкурська Н. В. Моделі адаптивної поведінки та їх роль у формуванні економічної безпеки підприємства / Н. В. Білошкурська // Економіка та управління підприємствами. Науковий економічний журнал. — 2010. — №12 (114). — С. 101-105.

2. Донець Л. І. Економічна безпека підприємства: навч. посіб. / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 240 с.

3. Друкер П.Ф. Управление нацеленное на результаты / П. Ф. Друкер ; пер. с англ. — М.: Техническая школа бизнеса, 1994. — 200 с.

4. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монография] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. — К. : Либра, 2003. — 280 с.

5. Лугова В. М. Оцінка результативності механізма мотивації управлінського персоналу / В. М. Лугова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 22. Ч.2. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2010.

6. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : [монографія] / О. І. Олексюк. К. : КНЕУ, 2008. 362 с.

7. Осадча Д. А. Матричний метод виміру результативності як інструмент мотивації персоналу / Д. А. Осадча // Управління розвитком. — 2012. — № 1. — С. 88-90

8. Система управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT) : ДСТУ ISO 9000-2001. [чинний від 2001-01-10]. — К.: Держстандарт України, 2001. — VI, 27 с.

9. Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство : [монографія] / [Козаченко Г.В., Ляшенко О.М., Безбожний В.Л. та ін.]. — Луганськ: Елтон-2, 2010. — 326 с.

10. Cтепанова Ю. Л. Результативність адаптації підприємства / Ю. Л. Степанова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Вип. 24. Ч.1. — Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2012. — С.156-162.

11. Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры : монография / [А. В. Козаченко и др.] ; под общ. ред. А. В. Козаченко. — Луганск: Изд-во «Ноулидж», 2011. — 226 с.

Категорія: № 25 (І) / 2013 | Додав: EME (30.05.2013) | Автор: Степанова Ю.Л.
Переглядів: 362

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz