"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 17:23
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Дяків О.Я. Креативно-інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку підприємства

Дяків О. Я.

 

Креативно-інноваційна діяльність як ключовий чинник розвитку підприємства

 

Вступ. На сучасному етапі економіка України формується відповідно до інноваційної моделі розвитку. Проте її системною проблемою є невідповідність креативної частини національної інноваційної системи потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. Мета. Систематизація та уточнення теоретичного трактування понять «креативна діяльність», «новаторська діяльність», «інноваційна діяльність», розроблення теоретико-прикладних рекомендацій щодо активізації та організування креативно-інноваційної діяльності як ключового чинника розвитку підприємства в сучасних умовах. Методи. Системного аналізу, логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати. Уточнено категорійний апарат креативно-інноваційної діяльності підприємства. Виділено взаємопов’язані аспекти цієї діяльності, які необхідно враховувати під час її аналізування. Базовими елементами під час визначення кожного з виділених аспектів є дві групи критеріїв: новизна та цінність (вагомість). Висновки. Задля забезпечення розвитку підприємства запропоновано розробити підходи та інструментальні засоби організування креативно-інноваційної діяльності на різних рівнях регулювання інноваційної активності.

Ключові слова: творчість, креативність, інновації, фактори, управління підприємством, креативно-інноваційна діяльність.

 

Дякив О. Я.

 

КРЕАТИВНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение. На современном этапе экономика Украины формируется в соответствии с инновационной моделью развития. Ее системной проблемой является несоответствие креативной части национальной инновационной системы потенциальным потребностям интенсивного развития экономики. Цель. Систематизация и уточнение теоретической трактовки понятий «креативная деятельность», «новаторская деятельность», «инновационная деятельность», разработка теоретико-прикладных рекомендаций по активизации и организации креативно-инновационной деятельности как ключевого фактора развития предприятия в современных условиях. Методы. Системного анализа, логического и сравнительного анализа, метод группировки. Результаты. Уточнено категориальный аппарат креативно-инновационной деятельности предприятия. Выделены взаимосвязанные аспекты креативно-инновационной деятельности, которые необходимо учитывать при ее анализе. Базовыми элементами при определении каждого из выделенных аспектов есть две группы критериев: новизна и ценность (значимость). Выводы. Для обеспечения развития предприятия предложено разработать подходы и инструменты организации креативно-инновационной деятельности на разных уровнях регулирования инновационной активности.

Ключевые слова: творчество, креативность, инновации, факторы, управление предприятием, креативно-инновационная деятельность.

 

Dyakiv O. Ya.

 

CREATIVE AND INNOVATIVE ACTIVITY AS A KEY FACTOR IN ENTERPRISE DEVELOPMENT

 

Introduction. At this stage Ukrainian economy is formed in accordance with an innovative model of development. However, its systemic problem is the inconsistency of the creative potential of the national innovation system with needs of intensive economic development. Aims and Objectives. Systematize and clarify theoretical interpretation of the following concepts: "creative activity", "innovative activity", "innovation"; develop theoretical and practical recommendations to enhance and organize creative and innovative activities as a key factor in the development of an enterprises in modern conditions. Methods. System analysis, logical and comparative analysis, method of grouping. Results. Categorial apparatus of creative and innovative activities of an enterprise has been specified. Interrelated aspects of creative innovative activity have been highlighted. The basic elements in determining each of the selected aspects are two groups of criteria: novelty and value. Conclusions. Methods and tools for organizing creative and innovative activities at different levels of regulating innovation activity of the enterprise have been suggested.

Keywords  creativity, innovation, factors, enterprise management, creative and innovative activity.

 

Література

1. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації : [монографія] / Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук. — К. : КНЕУ, 2003. — 394 с.

2. Жарінова А. Г. Інформація, значення і креативність як основні ресурси інтелектуального капіталу / А. Г. Жарінова // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 10. — С. 6-11.

3. Кирсанов К. Креативный и эвристический менеджмент [Электронный ресурс] / К. Кирсанов // Организационное управление и управление изменениями. — Режим доступу: http://www.kreakratia.ru.

4. Кузнецова Н. Б. Кадри інноваційного типу: сутність, значення та особливості формування в умовах розвитку інноваційної економіки / Н. Б. Кузнецова // Актуальні проблеми економіки. — 2009. — № 6 (96). — С. 115-121.

5. Майсюра О. М. Формування кадрів інноваційного типу – нової генерації трудового потенціалу України / О. М. Майсюра // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 11. — С. 173-179.

6. Креатология и интеллектуальные технологии инновационного развития / Пирогов Г. С., Козинец В. П., Махмудов А. Г., Антоненко С. В., Малый В. В., Козинец В. В., Резник Н. А. — Днепропетровск: «Пороги», 2003. — 502 с.

7. Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки. Закон України № 2623-ІІІ від 11.07.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 253.

8. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобальних викликів [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// kno.rada.ua.

9. Чорний А. В. Інтелект як соціально-економічна категорія і головний чинник сталого розвитку суспільства / А. В. Чорний // Актуальні проблеми економіки. — 2010. — № 8. — С. 18-22.

10. Шевырев А. В. Креативный менеджмент: синергетический подход / А. В. Шевырев. — Белгород: ЛитКараВан, 2007. — 465 с.

11. Bharadwaj S. Making innovation happen in organizations: individual creativity mechanism, organizational creativity mechanism or both? / S. Bharadwaj, A. Menon // Journal of Product Innovation Management. — 2000. — Vol. 17. — N6. — Р. 424-434.

12. Grimaldi G. Creating a «market for inventions» : a referee model / G. Grimaldi // Journal of Technol. Manag. Innovation. — 2008. — Vol. 3. — N3. — Р. 33-44.

13. Mukherjee A. Technology transfer in a horizontally differentiated product market / A. Mukherjee, N. Balasubramanian // Research in Economics. — 2001. — Vol. 55. — Р. 257-274.

14. Naiman L. Ideas are the currency of the new economy: Numbers tell the story (Rules for the Citing of Sources) / L. Naiman // Creativity at Work Newsletter. — 2000. — Vol. 2. — Available at : http: // www.creativityatwork.com.

15. The Science of Creativity // Management Development Review. — 1997. — Vol. 10. — N6. — Р. 203-204.

 

Інформація про авторів:

 

Дяків О. Я. – здобувач кафедри економічної кібернетики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 247

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz