"ЕМЕ"   
Четвер, 15.11.2018, 19:05
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Коваленко Н.В., Мова О.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Коваленко Н. В., Мова О. В.

 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Вступ: З метою забезпечення додаткових конкурентних переваг у досягненні лідируючих позицій власники вітчизняних підприємств все більше уваги приділяють питанням, пов’язаним з трудовим потенціалом. Особливого значення набуває корпоративна культура як чинник впливу на ефективність використання трудового потенціалу. Мета: Дослідити сутність терміна «корпоративна культура» та обґрунтувати її вплив на ефективність використання трудового потенціалу українських підприємств. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. Результати: Виявлено сутність поняття «корпоративна культура» у різних дослідженнях, порівняльний аналіз корпоративних культур економічно розвинених країн світу та країн Східної Європи. Розроблена схема впливу корпоративної культури на ефективність використання трудового потенціалу підприємства. Висновки: Запропоновані шляхи формування трудового потенціалу організації за рахунок впровадження корпоративної культури дозволять забезпечити підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства.

Ключові слова: корпоративна культура, організаційна культура, трудовий потенціал, ефективність використання.

 

Коваленко Н. В., Мова Е. В.

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ УКРАИНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

 

Введение: С целью обеспечения дополнительных конкурентных преимуществ в достижении лидирующих позиций владельцы отечественных предприятий все больше внимания уделяют вопросам, связанным с трудовым потенциалом. Особое значение приобретает корпоративная культура, как фактор влияния на эффективность использования трудового потенциала. Цель: Исследовать сущность термина «корпоративная культура» и обосновать ее влияние на эффективность использования трудового потенциала украинских предприятий. Методы: логического и сравнительного анализа, метод группирования. Результаты: Определена сущность понятия «корпоративная культура» в разных исследованиях, сравнительный анализ корпоративных культур экономически развитых стран мира и стран Восточной Европы. Разработана схема влияния корпоративной культуры на эффективность использования трудового потенциала предприятия. Выводы: Предложены пути формирования трудового потенциала организации за счет внедрения корпоративной культуры позволят обеспечить повышение уровня конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, трудовой потенциал, эффективность использования.

 

Kovalenko N. V., Mova O. V.

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE CORPORATE CULTURE AND ITS IMPACT ON THE UKRANIAN ENTERPRISES LABOUR POTENTIAL

 

Introduction: The owners of the domestic enterprises pay more and more attention to the questions connected with the labour potential with the purpose to provide additional competitive advantages in the leading position achievement. Herewith, the corporate culture gets a particular meaning, as an impact factor on the labour potential usage efficiency. Purpose: To study the essence of the term "corporate culture” and to justify its impact on the labour potential usage efficiency of the Ukrainian enterprises. Methods: method of the logical and comparative analysis, grouping method. Results: The analysis of the "corporate culture” concept essence in the different researches, the corporate cultures comparative analysis of the world economically developed countries and the Eastern Europe countries have been made. The scheme of the corporate culture influence on the enterprise labour potential usage efficiency has been developed. Conclusion: The ways of the organization labour potential formation at the expense of the corporate culture introduction permit to provide the enhancement of the enterprise competitiveness level have been suggested.

Key words: corporate culture, organization culture, labour potential, usage efficiency.

 

Література

1. Авакян Н. В. Система показників оцінки організаційної культури підприємств машинобудівної галузі (на прикладі Харківської області) / Н. В. Авакян // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2010. — № 29. — С. 299-304.

2. Бала О. І. Модель розвитку корпоративної культури на підприємстві / О. І. Бала, Н. Я. Петришин, Я. Ю. Криворучко // Науковий вісник НЛТУ України. — 2010. — Вип. 20.14. — С. 153-157.

3. Воронкова А. Е. Корпорації: управління та культура : [монографія] / Воронкова А. Е., Баб’як М. М., Коренєв Е. Н., Мажура І. В. ; за заг. ред. док. екон. наук, проф. А. Е. Воронкової. — Дрогобич: Вимір, 2006. — 376 с.

4. Гладчак Н. В. Деякі з методичних підходів до визначення ефективності використання трудового потенціалу підприємства / Н. В. Гладчак // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2011. — № 36. –– С. 79-83.

5. Лысый В. Консалтинг в контексте американского стиля управления / В. Лысый // Персонал. — 2001. — № 12. — 116 с.

6. Міжнародна економіка : навч. посіб. / [за ред. Козака Ю. Г., Новацького В. М.]. — К.: Центр навчальної літератури, Видавництво "АртЕк”, 2002. 436 с.

7. Могутнова Н. Н. Корпоративная культура: понятия, подходы / Н. Н. Могутнова // Социологические исследования. 2005. № 4. С. 130-136.

8. Петрушенко Ю. М. Вплив національних особливостей корпоративної культури на розвиток економічних відносин / Ю. М. Петрушенко, Т. А. Голець // Вісник СумДУ. Серія: Економіка. — 2007. — № 1. — С. 75-84.

 

Інформація про авторів:

 

Коваленко Н. В. – доктор економічних наук, доцент, завідуюча кафедрою економіки та управління Донбаського державного технічного університету, м. Алчевск, Луганська обл., Україна.

Мова О. В. – здобувач кафедри економіки та управління Донбаського державного технічного університету, м. Алчевск, Луганська обл., Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 257

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz