"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:28
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Ляшенко О.М., Криль Я.М. КАДРОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Ляшенко О. М., Криль Я. М.

 

КАДРОВА БЕЗПЕКА У СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

Вступ: Попри актуальність та популярність питань економічної безпеки, змістовні характеристики складових системи економічної безпеки поки що вивчені недостатньо, зокрема, на особливу увагу заслуговує вивчення кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства. Мета: поглиблення теоретичних засад системотворення економічної безпеки підприємства щодо кадрової безпеки. Методи: Наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Кадрова безпека є складовою системи економічної безпеки підприємства, яка являє собою сукупність соціально-економічних, управлінських, соціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення діяльності підприємства від загроз, зумовлених людським чинником. Висновки: Кадровій безпеці притаманні усі властивості системи економічної безпеки підприємства. Такі властивості з точку зору, наприклад, менеджменту, є класичними, проте з точки зору системотворення економічної безпеки підприємства, підпорядкованого в межах даного дослідження вивченню ролі кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства, її властивості набувають нових ознак. З іншого боку, кадрова безпека має свої специфічні властивості, які можуть суттєво впливати та усю систему економічної безпеки підприємства і навіть змінювати її.

Ключові слова: кадрова безпека, економічна безпека, підприємство, система, властивості.

 

Ляшенко A. Н., Крыль Я. Н.

 

КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Введение: Невзирая на актуальность и популярность вопросов экономической безопасности, содержательные характеристики составляющих системы экономической безопасности пока еще изучены недостаточно, в частности, особого внимания заслуживает изучение кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятия. Цель: углубление теоретических принципов создания системы экономической безопасности предприятия относительно изучения кадровой безопасности. Методы: Научного наблюдения, логического и сравнительного анализа. Результаты: Кадровая безопасность является составляющей системы экономической безопасности предприятия, которая являет собой совокупность социально-экономических, управленческих, социальных и психологических процессов, направленных на оберегание деятельности предприятия от угроз, предопределенных человеческим фактором. Выводы: Кадровой безопасности присущи все свойства системы экономической безопасности предприятия. Такие свойства з с позиции менеджмента являются классическими, однако с точки зрения изучения кадровой безопасности в системе экономической безопасности предприятия, свойства кадровой безопасности приобретают новые признаки. Кадровая безопасность имеет свои специфические свойства, которые могут существенно влиять на всю систему экономической безопасности предприятия и изменять ее.

Ключевые слова: кадровая безопасность, экономическая безопасность, предприятие, система, свойства.

 

Lyashenko A., Kryl Ya.

 

PERSONNEL SECURITY IN THE SYSTEM OF ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISE

 

Introduction: The questions of economic security of enterprise are popular. But descriptions of constituents of the system of economic security of enterprise are studied it is not enough yet. The study of skilled security in the system of economic security of enterprise must be studied very attentively. Aims and Objectives: Deepening the theoretical foundations of systemformation economic security of enterprise to skilled security. Methods: Scientific observation, logical analysis, comparative analysis. Results: Skilled security is making system of economic security of enterprise, which is the aggregate of socio-economic, administrative, social and psychological processes, directed on guarding of activity of enterprise from threats, predefined a human factor. Conclusions: Skilled security has all of properties of the system of economic security of enterprise. Such properties are classic in the theory of management. But the study of skilled security in the system of economic security of enterprise acquires new signs. Skilled security is specific characteristics which can substantially influence on all of the system of economic security of enterprise and change it.

Keywords: skilled security, economic security, enterprise, system, properties.

 

Література

1. Ареф’єва О. В. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств / О. В. Ареф’єва, О. Ю. Литовченко // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 11. — С. 95-100.

2. Кіріченко О. А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб. / О. А. Кіріченко. — 3-тє вид., переробл. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 384 с.

3. Кибанов А. Я. Управление персоналом организации / А. Я. Кибанов. М. : ИНФРА-М, 2002. 638 с.

4. Козаченко А. В. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения : [монографія] / А. В. Козаченко, В. П. Пономарев, А. Н. Ляшенко. К.: Либра, 2003. 280 с.

5. Лисенко М. С. Механізм забезпечення кадрової безпеки підприємств / М. С. Лисенко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2008. — № 7. — С. 137-140.

6. Логінова Н. І. Місце кадрової безпеки в економічній безпеці підприємства / Н. І. Логінова // Коммунальное хазяйство городов: yаучно-технический сботник. 2009.  87. С. 371-376.

7. Назарова Г. В. Передумови створення системи кадрової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г.В. Назарова. Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

8. Чумарин И. Г. Что такое кадровая безопасность компании? / И. Г. Чумарин // Кадры предприятия. 2003.  2.

9. Швець Н. Методи виявлення і збереження кадрової безпеки, або Як перемогти зловживання персоналу / Н. Швець // Персонал. 2006.  5.

10. Ляшенко О. М. Концептуалізація управління економічною безпекою підприємства : [монографія] / О. М. Ляшенко. — Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. — 400 с.

11. http://www.economics.unian.net.

12. http://www.polygraph.zp.ua.

 

Інформація про авторів:

 

Ляшенко О. М. – доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, Україна.

Криль Я. М. – кандидат економічних наук, начальник відділу інформаційної безпеки та інформаційно-аналітичного забезпечення ВАТ "Запоріжсталь", м. Запоріжжя, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 469

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz