"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:57
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Манн Р.В. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Манн Р. В.

 

ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ФОРМУВАННІ НОВОЇ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

 

Вступ. Українська економіка проходить ланцюжок серйозних трансформацій. Багато в чому проблеми формування економіки України пов'язані з неефективним використанням науково-технічного потенціалу, людського капіталу, матеріальних і нематеріальних ресурсів, професійної культури та інших складових. Значний вплив на ефективність соціального та економічного розвитку мають інноваційні аспекти та їхнє опосередкування в управлінських процесах формування нової моделі регіонального управління в Україні. Мета: визначення інноваційних аспектів у формуванні нової моделі державного та регіонального управління. Методи: діалектичний метод, методи системного аналізу, теоретичного та логічного узагальнення. Результати. Наукові засади щодо інноваційних складових у формуванні нової моделі регіонального управління в Україні: розробка інноваційної стратегії та відповідної політики регіональних та місцевих органів влади. Використання висновків та рекомендацій у розробленні та впровадження інноваційної стратегії регіонів щодо поширення інструментів інноваційної інфраструктури надасть змогу активно адаптувати позитивний світовий досвід та можливість забезпечити новітнє бачення загальної спрямованості регіонального управління. Висновки. Пропонується сформувати систему інструментів та пріоритетних важелів впливу на процеси підтримки інноваційної діяльності на всіх рівнях з боку держави та регіональних органів влади за рахунок посилення інноваційних аспектів в системі заходів та інструментів формування новітньої моделі регіонального управління в Україні.

Ключові слова: інновації, регіональне управління, інноваційна політика, управлінські технології, економічне та соціальне зростання, інноваційний потенціал.

 

Манн Р. В.

 

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ МОДЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ

 

Введение. Украинская экономика проходит цепочку серьезных трансформаций. Во многом проблемы формирования экономики Украины связаны с неэффективным использованием научно-технического потенциала, человеческого капитала, материальных и нематериальных ресурсов, профессиональной культуры и других составляющих. На эффективность социального и экономического развития влияют инновационные аспекты и их опосредование в управленческих процессах формирования новой модели регионального управления в Украине. Цель: определение инновационных аспектов в формировании новой модели государственного и регионального управления. Методы: диалектический метод, методы системного анализа, теоретического и логического обобщения. Результаты. Научные основы инновационных составляющих в формировании новой модели регионального управления в Украине: разработка инновационной стратегии и соответствующей политики региональных и местных органов власти. Использование выводов и рекомендаций в процессах разработки и внедрения инновационной стратегии регионов по распространению инструментов инновационной инфраструктуры предоставит возможности активно адаптировать положительный мировой опыт и предоставить возможности обеспечить новейшее видение общей направленности регионального управления. Выводы. Предлагается сформировать систему инструментов и приоритетных рычагов влияния на процессы поддержки инновационной деятельности на всех уровнях со стороны государства и региональных органов власти за счет усиления инновационных аспектов в системе мероприятий и инструментов формирования новой модели регионального управления в Украине.

Ключевые слова: инновации, региональное управление, инновационная политика, управленческие технологии, экономическое и социальный рост, инновационный потенциал.

 

Mann R. V.

 

INNOVATIVE ASPECTS IN THE FORMATION OF A NEW MODEL OF REGIONAL GOVERNMENT IN UKRAINE

 

Introduction. Ukrainian economy is now in the process of serious transformations. In many ways, the problem of formation of Ukrainian economy is associated with inefficient use of scientific and technological potential, human capital, material and non-material resources, professional culture and other constituents. Innovative aspects and their implementation in the management processes of formation of a new model of regional governance in Ukraine have significant impact on the effectiveness of social and economic development . Aims and Objectives. Identifying innovative aspects in the formation of a new model of state and regional government. Methods. Dialectical method, system analysis, method of theoretical and logical generalization. Results. The scientific basis for introduction of innovative components in the formation of a new model of regional governance in Ukraine, namely, the development of innovative strategies and policies of regional and local authorities. Use of research and recommendations in development and implementation of regional innovation strategy and application of innovative infrastructure tools provide opportunities to actively adapt positive world experience and provide opportunities for creation of the vision of the general orientation of regional governance. Conclusions. It is proposed to establish a system of tools and priority levers of influence on the processes supporting innovation at all levels of the state and regional authorities by strengthening the innovative aspects of the system activities and instruments to form a new model of regional governance in Ukraine.

Keywords: innovation, regional management, innovation policy, governance, technology, economic and social growth, innovation potential.

 

Література

1. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. — М.: Международ. отношения, 1993. — 896 с.

2. Конно Т. Стратегия и структура японских предприятий / Т. Конно. — М.: Прогресс, 1987. — 384 с.

3. Solow R. A Contribution to the Theory of Economic Growth / R. Solow // Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 70. — № 1 (Feb.). P. 65-94.

4. Абалкин Л. И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л. И. Абалкин // Вопросы экономики. — 1994. — № 12. — С. 5–16.

5. Дорофиенко В. В. Инновационный менеджмент / В. В. Дорофиенко. — Макеевка: ДонГАСА, 2001. 206 с.

6. Гуренко А. В. Проблеми розвитку науково-технічного потенціалу України / А. В. Гуренко // Проблеми удосконалення форм і методів навчання. Нові технології навчання : зб. матер. науково-методичної конф. (12-13 травня 2011 р.). — Донецьк: ДонІЗТ, 2011. — С. 136-140.

7. Матюшенко И. Проблемы инновационного развития Украины на современном этапе / И. Матюшенко, Е. Федоренко // Економiка, фiнанси, право, 2002. — № 3. — С. 11-12.

8. Соціально-економічні відносини у державі, її регіонах та населених пунктах: теорія, методологія, практика: [монографія] / За заг. ред. Дорофієнко В. В. — Донецьк: «ВІК», 2012. — 298 с. (С. 77-104).

9. Солоха Д. В. Функціонування і розвиток інноваційного потенціалу регіональних соціально-економічних систем: теорія, методологія, практика: [монографія] / Д. В. Солоха. — Донецьк: ВІК, 2012. — 438 с.

 

Інформація про авторів:

 

Манн Р.В. – кандидат економічних наук, доцент, завідуючий кафедрою обліку та аудиту Донецького інституту залізничного транспорту Української державної академії залізничного транспорту, м. Донецьк, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 188

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz