"ЕМЕ"   
Понеділок, 22.10.2018, 16:33
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

Таран-Лала О.М. АДАПТИВНО-ГОМЕОСТАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ

Таран-Лала О. М.

 

АДАПТИВНО-ГОМЕОСТАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ

 

Вступ: Будь-яка система, має гомеостатичну природу, що дозволяє описувати властивості впорядкованості і стійкості певним набором істотних змінних параметрів і їх адаптивно-гомеостатичних показників. Однак, визначення адаптивно-гомеостатичних показників нормального функціонування систем, пояснення законів збереження систем та доцільного і оптимального самоуправління і управління до цих пір залишається предметом безлічі дискусій і досліджень. Мета: Обґрунтування формування і встановлення адаптивно-гомеостатичних показників нормального функціонування систем, пояснення законів збереження систем та доцільного і оптимального самоуправління і управління. Методи: наукової абстракції, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, соціального вимірювання. Результати: Наукове формування і встановлення адаптивно-гомеостатичних показників систем означає пізнання тих фундаментальних закономірностей, сприяючих виникненню нових доцільних можливостей і обмеженню сфери дії небажаних випадковостей. Висновки: Адаптивно-гомеостатичними показниками нормального функціонування системи є одночасна реалізація головної і функціональної цілей системи за допомогою самоуправління і управління, а закон збереження систем (закон життя) і закон доцільного і оптимального самоуправління і управління є об'єктивними законами існування систем.      

Ключові слова: організація, адаптація, регулювання, самоорганізація, самоадаптація, саморегулювання, система, управління, самоуправління, цілісність, впорядкованість, стійкість.   

 

Таран-Лала Е. Н.

 

АДАПТИВНО-ГОМЕОСТАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

 

Введение: Любая система имеет гомеостатическую природу, что позволяет описывать свойства упорядоченности и стойкости определенным набором существенных переменных параметров и их адаптивно-гомеостатических показателей. Однако, определение адаптивно-гомеостатических показателей нормального функционирования систем, объяснение законов сохранения систем и целесообразного и оптимального самоуправления и управления до сих пор остается предметом огромного количества дискуссий и исследований. Цель: Обоснование формирования и установления адаптивно-гомеостатических показателей нормального функционирования систем, объяснение законов сохранения систем, целесообразного и оптимального самоуправления и управления. Методы: научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, социального измерения. Результаты: Научное формирование и установление адаптивно-гомеостатических показателей систем означает познание тех фундаментальных закономерностей, содействующих возникновению новых целесообразных возможностей и ограничению сферы действия нежелательных случайностей. Выводы: Адаптивно-гомеостатическими показателями нормального функционирования системы является одновременная реализация главной и функциональной целей системы с помощью самоуправления и управления, а закон сохранения систем (закон жизни) и закон целесообразного и оптимального самоуправления и управления являются объективными законами существования систем.   

Ключевые слова: организация, адаптация, регулирование, самоорганизация, самоадаптация, саморегулирование, система, управление, самоуправление, целостность, упорядоченность, стойкость. 

 

Taran-Lala E. N.

 

ADAPTIVE-HOMEOSTATIC INDEXES OF NORMAL SYSTEM FUNCTIONING

 

Introduction: Any system has homeostatic nature, which allows to describe properties of efficiency and regularity by a set of basic in-out parameters and their adaptive-homeostatic indexes. However, determination of adaptive-homeostatic indexes of the normal system functioning, explanation of laws of maintenance of the systems and expedient and optimal self-government and management have remained, so far, the issue of numerous discussions and researches. Aims and Objectives: Establishing a scientific rationale for forming and determining adaptive-homeostatic indexes of the normal system functioning, explanation of laws of maintenance of the systems, expedient and optimal self-government and management. Methods: scientific abstraction, analysis and synthesis, induction and deduction, social measuring. Results: Scientific rationale for forming and determining adaptive-homeostatic indexes of systems provides cognition of basic laws which are conducive to creation of new expedient possibilities and limitation of unpredictability. Conclusions: The adaptive-homeostatic indexes of the normal system functioning is a simultaneous realization of the main and functional aims of the system by means of self-government and management; the law of maintenance of the systems (law of life), and the law of expedient and optimal self-government and management are the objective laws of existence of systems.

Key words: organization, adaptation, regulation, self-organization, self-adaptation, self-regulation, system, management, self-management, integrity, efficiency, regularity.

 

Література

1.     Аверьянов А. М. Системное познание мира / А. М. Аверьянов. М. : Политиздат, 1985. 263 с.

2.     Клиланд Д. Системный анализ и целевое управление / Д. Клиланд, В. Кинг. М. : Советское радио, 1974. 279 с.

3.     Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса / В. П. Кузьмин. М. : Политиздат, 1986. 399 с.

4.     Малиновский А. А. Механизмы формирования целостности систем / А. А. Малиновский // Системные исследования. Ежегодник 1973. М. : Наука, 1973. С. 52-62.

5.     Раппопорт А. Математические аспекты абстрактного анализа cиcтeм. Исследование по общей теории систем / А. Раппопорт. М. : Прогресс, 1969. 520 с. 

6.     Сетров М. И. Основы функциональной теории организации / М. И. Сетров. M. : Наука, 1972. 164 с.

7.     Сичивица О. М. Мобильность науки / О. М. Сичивица. Горький : Волго-Вятское книж. изд-во, 1975. 255 с.

8.     Сороко Э. М. Структурная гармония систем / Э. М. Сороко. Минск : Наука и техника, 1984. 264 с.

9.     Украинцев Б. С. Активность отображения / Б. С. Украинцев // Философские проблемы биологии. М. : Наука, 1973. С. 200-206.

10.  Эшби У. Р. Принципы самоорганизации / У. Р. Эшби. М. : Мир, 1966. — С. 314-344.

 

Інформація про авторів:

 

Таран-Лала О. М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава, Україна.

 

Текст статті

 

Категорія: № 25 (ІІ) / 2013 | Додав: EME (11.02.2014) | Автор: EME
Переглядів: 317

Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2018
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz