"ЕМЕ"   
Понеділок, 11.12.2023, 15:24
Вітаю Вас Гість | RSS
 ЕКОНОМІКА МЕНЕДЖМЕНТ ПІДПРИЄМНИЦТВО      Збірник наукових праць
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
Головна Архів номерівРеєстраціяВхід
Меню сайту
Підрозділи
№ 25 (ІІ) / 2013 [33]
№ 25 (І) / 2013 [28]
№ 24 (IІ) / 2012 [25]
№ 24 (І) / 2012 [41]
№ 23 (ІІ) / 2011 [39]
№ 23 (І) / 2011 [40]
№ 22 (ІІ) / 2010 [30]
№ 22 (І) / 2010 [28]
№ 21 (ІI) / 2009 [38]
№ 21 (І) / 2009 [31]
№ 19 (ІІ) / 2008 [0]
№ 19 (І) / 2008 [0]
№ 17 (І) / 2007 [0]
Форма входу
Пошук
Головна » Статті » Збірники » № 25 (ІІ) / 2013

У категорії матеріалів: 33
Показано матеріалів: 1-33

Сортувати по: Даті · Назві
ЗМІСТ № 25 (ІІ) / 2013
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 549 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Вступ. Поняття "система економічної безпеки підприємства" в екосесенті є загальновизнаним. Індивідуальний підхід до побудови системи економічної безпеки як сукупність прийомів, способів та алгоритмів дії лише продекларований, але які прийоми, способи та алгоритми залежно від яких особливостей діяльності підприємства і як мають застосовуватися у побудові системи економічної безпеки, поки ще остаточно не з’ясовано. Мета: виклад принципового підходу до формування системи економічної безпеки підприємства. Методи: структурно-логічного та монографічного аналізу, аналогій та абстрагування.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 616 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Для сталого розвитку бізнесу необхідні ресурси, в тому числі й інформаційні. Проблемам, пов’язаним із пошуком, обробкою, збереженням, передачею й керуванням інформацією, приділяється велика увага, особливо в аспекті забезпечення економічної безпеки бізнесу. Мета: встановити місце неструктурованої інформації в інформаційно-аналітичному забезпеченні системи економічної безпеки бізнесу. Методи: структурно-порівняльний аналіз, узагальнення й логічного аналізу.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 935 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Вступ: в деяких публікаціях, присвячених дослідженню інноваційної діяльності в Україні, спостерігається неузгодженість трактування ключових понять, які використовуються авторами, що, безумовно, впливає на ступень розуміння та цінність отриманих результатів. Мета: пошук загальних та відмінних ознак у визначенні понять «інноваційне підприємство» і «інноваційно-активне підприємство» з позиції чинного законодавства України, а також переваг, які отримують підприємства зі статусом інноваційного порівняно з іншими суб’єктами господарювання. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 856 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Сучасний етап суспільної еволюції на перший план висуває людину як найбільш цінний ресурс, який здатний створювати нові знання як основу для більш раціонального використання лімітованих природних ресурсів та забезпечити досягнення умов сталого розвитку. Тому у сучасних умовах на особливу увагу заслуговують дослідження із забезпечення кадрової безпеки підприємств. Мета: поглиблення теоретичних засад забезпечення кадрової безпеки підприємств з використанням підходу з позиції формування кадрового потенціалу. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 609 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Екологізація розглядається як процес впровадження технологічних, управлінських і правових методів, що дозволяють забезпечити випуск необхідної продукції у потрібній кількості та достатньої якості, але за умови підвищення ефективності використання природних ресурсів та зменшення антропогенного навантаження на навколишнє середовище. Екологізація як процес в діяльності підприємства має результат, тобто стан процесу на певний момент часу, і параметри. Звідси виникає комплексне завдання: потрібно оцінити (або описати) результат екологізації та перебіг цього процесу. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 562 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Управленческое решение является центральным звеном управленческого цикла. Одной из характеристик управленческого решения является качество. От качества процесса принятия управленческих решений зависят конечные результаты управления деятельностью предприятия. Предпосылкой обеспечения заданного уровня качества процесса принятия управленческого решения является оценивание его уровня. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 951 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Побудова системи чинниікв впливу на довкілля, яка дозволяє провести їх оцінку та удосконалити облік екологічної діяльності підприємства. Обґрунтування необхідності комплексного підходу до виробництва, в умовах вуглевидобувного підприємства для мінімізації негативних впливів суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище. Метою статті є удосконалення обліку екологічної діяльності вуглевидобувного підприємства.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 749 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Розвиток ринку нерухомості відіграє важливу роль у становленні національної економіки та формує свої технології менеджменту. В Україні сформувалися певні особливості, проблеми та перспективи управління нерухомістю. Це – складні питання формування і наповнення бізнес-технологій, просування послуг аутсорсингу та консалтингу та ін. Мета: визначити та обґрунтувати особливості, проблеми та перспективи формування системи управління нерухомістю в Україні. Методи: теоретичного та логічного узагальнення, системний аналіз, методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 534 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Наявна в Україні система управління охороною праці (СУОП) як на загальнодержавному рівні, так і на рівні підприємств має ряд недоліків, зокрема, недосконалість методів ідентифікації виробничих ризиків, слабке інформаційно-аналітичне забезпечення, недостатнє наукове обґрунтування синергетичного зростання впливу на людину виробничих чинників, громіздкість методів визначення економічного ефекту від заходів з охорони праці.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 729 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

На сучасному етапі економіка України формується відповідно до інноваційної моделі розвитку. Проте її системною проблемою є невідповідність креативної частини національної інноваційної системи потенційним потребам інтенсивного розвитку економіки. Мета. Систематизація та уточнення теоретичного трактування понять «креативна діяльність», «новаторська діяльність», «інноваційна діяльність», розроблення теоретико-прикладних рекомендацій щодо активізації та організування креативно-інноваційної діяльності як ключового чинника розвитку підприємства в сучасних умовах.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 647 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Питання забезпечення економічної безпеки підприємства є відносно новими. Окремі дослідження лежать у площині вивчення особливостей забезпечення економічної безпеки підприємств різної галузевої належності. Дослідження планування економічної безпеки пивоварних підприємств є вкрай обмеженими. Мета: поглиблення теоретичних засад планування економічної безпеки підприємства. Методи: Наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Розроблено технологією планування економічної безпеки підприємства, під якою розуміється комплекс діагностично-управлінських заходів, скерованих на досягнення цілей економічної безпеки підприємства в розрізі її функціональних складових з урахуванням конкурентної позиції підприємства на ринку та часового горизонту планування.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 482 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Актуальність дослідження теорій інтернаціоналізації підприємств зумовлюється як необхідністю удосконалення теоретичних та прикладних засад управління підприємствами у зв’язку із сталим підвищенням рівня інтернаціоналізації їхньої діяльності, так і необхідністю врахування нових чинників, вплив яких проявляється під час інтернаціоналізації діяльності підприємств. Мета: Уточнення сутності категорії «інтернаціоналізація підприємств», узагальнення та класифікація теорій інтернаціоналізації підприємств. Методи: Логічного і порівняльного аналізу, метод групування, метод дедукції. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 574 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Вступ: для надбання конкурентних переваг виробники постійно вдосконалюють або розробляють нову інноваційну продукцію. Але вона у більшості випадків не може знайти свого покупця. Чому так трапляється – прийнятної відповіді немає. Мета: науково обґрунтоване доведення твердження, що потреби людства у нових продуктах – це постійна, обов’язкова та історично зумовлена компонента розвитку суспільства. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 537 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Нині актуальності набуває адаптація українських металургійних підприємств до умов, які визначають стан сучасного ринкового середовища в металургійній промисловості. Мета: провести аналіз проблем, які обумовлюють поточний стан та можливості адаптації вітчизняних підприємств металургійного комплексу до умов існування в ринковому середовищі, структурним елементом та рушійною силою якого є середовище інноваційне.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 637 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

З метою забезпечення додаткових конкурентних переваг у досягненні лідируючих позицій власники вітчизняних підприємств все більше уваги приділяють питанням, пов’язаним з трудовим потенціалом. Особливого значення набуває корпоративна культура як чинник впливу на ефективність використання трудового потенціалу. Мета: Дослідити сутність терміна «корпоративна культура» та обґрунтувати її вплив на ефективність використання трудового потенціалу українських підприємств. Методи: логічного і порівняльного аналізу, метод групування. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 561 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

 У перші роки ХХІ століття почали стрімко набирати силу нові фінансові інститути – суверенні фонди накопичення. З початком фінансової, а потім і загальної кризи капіталізму, кількість суверенних фондів почала стрімко збільшуватися на американському континенті, включаючи США, в азіатських, а також європейських країнах. Не маючи під собою приватної форми власності, ці фінансові інститути гармонічно вписуються в соціал-демократичну доктрину економічного розвитку і певним чином впливають не лише на інтернаціоналізацію економічного простору, а й на підвищення рівня розвитку людського потенціалу. Мета: Обґрунтувати необхідність створення в Україні суверенного фонду накопичення, як інструмента підвищення рівня розвитку людського потенціалу, запропонувати шляхи формування статутного капіталу.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 711 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Попри актуальність та популярність питань економічної безпеки, змістовні характеристики складових системи економічної безпеки поки що вивчені недостатньо, зокрема, на особливу увагу заслуговує вивчення кадрової безпеки у системі економічної безпеки підприємства. Мета: поглиблення теоретичних засад системотворення економічної безпеки підприємства щодо кадрової безпеки. Методи: Наукового спостереження, логічного і порівняльного аналізу. Результати: Кадрова безпека є складовою системи економічної безпеки підприємства, яка являє собою сукупність соціально-економічних, управлінських, соціальних та психологічних процесів, скерованих на убезпечення діяльності підприємства від загроз, зумовлених людським чинником. Висновки: Кадровій безпеці притаманні усі властивості системи економічної безпеки підприємства.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 847 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Українська економіка проходить ланцюжок серйозних трансформацій. Багато в чому проблеми формування економіки України пов'язані з неефективним використанням науково-технічного потенціалу, людського капіталу, матеріальних і нематеріальних ресурсів, професійної культури та інших складових. Значний вплив на ефективність соціального та економічного розвитку мають інноваційні аспекти та їхнє опосередкування в управлінських процесах формування нової моделі регіонального управління в Україні. Мета: визначення інноваційних аспектів у формуванні нової моделі державного та регіонального управління. Методи: діалектичний метод, методи системного аналізу, теоретичного та логічного узагальнення.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 493 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Актуалізація проблематики економічної безпеки вищих навчальних закладів зумовлена виникненням численних складнощів в останні десятиліття, через що вітчизняні виші втратили головну характеристику – стійкість діяльності, ускладненням умов функціонування вітчизняних ВНЗ, загостренням конкуренції між ними, зростанням запитів студентів, швидкими змінами на ринку праці, зміцненням тенденції комерціалізації діяльності вишів, перетворенням їх на економічні корпорації. Метою статті є розгляд принципових передумов до оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів в Україні. Основні результати: Економічну безпеку ВНЗ розглянуто з позицій ресурсного та захисного підходів – як стан вишу, в якому наявних ресурсів достатньо для запобігання, послаблення або захисту від загроз діяльності ВНЗ. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 631 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Важливим моментом вивчення властивостей системи економічної безпеки підприємства повинне стати виокремлення та опис процедурних принципів управління у цій системі. Вірне встановлення та опис таких принципів дозволяє здійснювати сутнісні переходи між різними моделями подання системи для більш повного розуміння її сутності. Мета: Визначення понятійних ознак та принципів управління у системі економічної безпеки підприємства на фоні зміни ідеологічної основи побудови цієї системи від цілеспрямованості до доцільності дій елементів. Результати: Вважається за доцільне залучення теорії функціональних систем до системотворення у царині економічної безпеки підприємства.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 519 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

 Сучасні реалії вимагають забезпечення економічної безпеки підприємств на системній основі, зі створенням системи економічної безпеки підприємства. Визначення наукової позиції та класифікаційних ознак поняття "система економічної безпеки підприємства" відповідно до теорій систем вбачається важливим науковим завданням, виконання якого дозволить впорядкувати належним чином компоненти цієї системи, встановити закономірності та принципи їхньої взаємодії. Мета: Теоретичне доемпіричне сполучення основних понять та тлумачень системного підходу у науці з гносеологічними вимогами системотворення у царині економічної безпеки підприємства.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 785 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Для забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства необхідно сформувати інструменти його екологічного менеджменту, які є складовою екологічної інформаційної системи та повинні функціонувати в межах системи екологічного менеджменту підприємства. Тому важливо виявити всі складові процесу формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства шляхом його формалізації. Мета: опис процесів та процедур, інформаційних потоків, центрів відповідальності, функцій, комплексів завдань та завдань управління, пов’язаних з процесом формування інструментів екологічного менеджменту промислового підприємства. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 560 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Активізація інвестиційних процесів малого й середнього підприємництва потребує детального і всебічного дослідження економічних ризиків згідно нової парадигми управління економічною безпекою держави. Мета: Проаналізувати причини виникнення економічних загроз підприємництва та окреслити напрями їх зменшення на сучасному етапі. Методи: логічного і порівняльного аналізу, групування, компаративний аналіз. Результати: Відмінність між великим і малим бізнесом породжує диференціацію загроз та створює нові специфічні ризики. Виникненню економічних загроз також сприяють майнова диференціації населення, незбалансованість національної економіки, нерівномірність регіонального соціально-економічного розвитку. Отож, попри достатню економічну автономність, малий і середній бізнес потребують державної підтримки і стимулювання. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 568 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Будь-яка система, має гомеостатичну природу, що дозволяє описувати властивості впорядкованості і стійкості певним набором істотних змінних параметрів і їх адаптивно-гомеостатичних показників. Однак, визначення адаптивно-гомеостатичних показників нормального функціонування систем, пояснення законів збереження систем та доцільного і оптимального самоуправління і управління до цих пір залишається предметом безлічі дискусій і досліджень. Мета: Обґрунтування формування і встановлення адаптивно-гомеостатичних показників нормального функціонування систем, пояснення законів збереження систем та доцільного і оптимального самоуправління і управління. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 663 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Мета статті ‑ розгляд підходів до створення механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності. Методи дослідження: структурно-порівняльний аналіз, причинно-наслідковий аналіз, морфологічний аналіз. Основні результати: Проаналізовано зміст понять "механізм", "економічний механізм", "підприємницька діяльність", "конкурентоспроможність", за результатами чого надано визначення поняття "механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності". Подано аспекти механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємницької діяльності, головний результат його функціонування, а також рушійну силу механізму ‑ інноваційно-інвестиційний процес. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 572 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

В умовах посилення конкуренції на національних ринках товарів праці та капіталу, економічним пріоритетом для регіонів України стає підвищення конкурентоспроможності регіональних господарств. Зростає актуальність розвитку теоретичних концепцій, що дозволяють обґрунтувати та реалізувати ефективні форми територіальної організації економіки та конкурентні стратегії соціально-економічного розвитку регіонів. Мета: Визначення переваг кластерної організації виробничої взаємодії та аналіз варіативності сучасної кластерної політики в межах регіону. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 573 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Сьогодні сталою точкою зору є визнання розвитку підприємства запорукою його стабільного, успішного та довгострокового функціонування, що робить актуальним дослідження наявного інструментарію розробки стратегії розвитку підприємства. Мета: дослідження наявного інструментарію розробки стратегії, підходів до формування стратегії для визначення можливості їхнього використання у формуванні стратегії розвитку підприємства. Методи: монографічний аналіз. Результати: Досліджено наявний інструментарій розробки стратегії підприємства, – методи, підходи та інструменти розробки стратегії підприємства. Висновки: Запропоновано підхід до розробки стратегії розвитку підприємства, визначено школу, в рамках якої може бути розроблена така стратегія, сформовано перелік елементів та аргументів формування змісту стратегії розвитку підприємства.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 579 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Забезпечення економічної безпеки підприємства є однією з головних умов стабільності реалізації цілей його діяльності. Як і будь-який процес, забезпечення економічної безпеки підприємства пов’язане з виникненням витрат, доцільність яких залежить від ефективності управління такими витратами. Одночасна реалізація двох процесів (забезпечення економічної безпеки та управління витратами) призводить до виникнення значної кількості проблемних питань, які обов’язково мають вирішуватися. Мета: Виявлення та дослідження проблемних питань в управлінні витратами на забезпечення економічної безпеки підприємства. Методи: узагальнення, порівняльний аналіз, структурно-логічний аналіз.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 682 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Питанням економічної безпеки надана значна увага в сучасній економічній літературі, проте теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки харчових підприємств  в українській економічній науці практично не досліджені. Мета: Визначення поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства харчової промисловості", розглянути особливості забезпечення економічної безпеки підприємств харчової промисловості. Методи: монографічний, наукового аналізу і синтезу, угруповань, узагальнення та логічного аналізу. Результати: доведено  значення необхідності дослідження питань економічної безпеки підприємств харчової промисловості. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 636 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Глобальное неравенство возникает под действием различных взаимосвязанных динамических сил. Предметом статьи являются инновации как одна из таких сил. Рассматриваются проблемы влияния инновационной деятельности на социально-экономическое неравенство в современном обществе. Цель: Целью статьи является исследование влияния инновационной деятельности на социально-экономическое неравенство в обществе. Результаты: Автор вычленяет такие аспекты проблемы влияния инновационной деятельности на социально-экономическое неравенство, как: сосредоточение прав интеллектуальной собственности у крупнейших корпораций, усиление дифференциации оплаты труда и занятости в условиях внедрения новых технологий, недоступность инновационных продуктов и услуг бедным и социально незащищенным, а также ориентированность диффузии инноваций на обеспеченные слои населения.
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 838 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Успішне функціонування підприємств в сучасних умовах визначається рядом чинників, до яких належить випереджаючий характер управління підприємством, особливо актуальний для лавиноподібних соціально-економічних процесів, які є зазвичай швидкими. В таких умовах своєчасна інформація про можливість виникнення певного різновиду ЛСЕП, його загрози для підприємства стає визначальним фактором, необхідною умовою своєчасної реакції суб’єкта господарювання на такі загрози.  Мета: розробка і обґрунтування інструментарію досліджень реакції підприємства на лавиноподібні процеси.  Методи: абстрактно-логічний, монографічний метод та соціологічний Результати: розробка анкети для підприємства, за допомогою якої оцінюється вплив лавиноподібних процесів на діяльність підприємства. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 650 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014

Сучасний стан соціально-економічних процесів зумовлює необхідність детального вивчення інноваційних процесів. Інновації та інноваційна праця зокрема – базові категорії сучасності. Аналіз інноваційної праці в розрізі життєвого циклу інновацій є не освітленою ланкою, що з огляду на актуальність підлягає вивченню. Мета: проаналізувати життєвий цикл інновацій з подальшим визначенням місця інноваційної праці в загальній його структурі. Результати: Згенеровано структуру життєвого циклу інновації, що базується на застосуванні тріадного критерію цілісності, шляхом виділених трьох сегментів діяльності, з урахуванням тріади типів праці, притаманних будь-якому суб’єктові господарювання. 
№ 25 (ІІ) / 2013 | Переглядів: 1048 | Author: EME | Додав: EME | Дата: 11.02.2014


Друзі сайту

MESTE
  Faculty of Business and Industrial Management, Belgrade, Serbia  


 Кафедра менеджменту та економічної безпеки СНУ ім. В.Даля (Луганськ)
Економічні інтернет-конференції

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля © 2023
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz